Přepínač pro 3 TRX:Přestalo mě bavit neustále přepojovat konektory mezi třemi TRX, které používám. Pro přepínání antén již mám elektronický přepínač hotov, ale ještě bylo třeba vyřešit přepínání ostatních konektorů, jacků a připojení k PC. To je obsahem následujícího článku.
Zapojení je na obr.1
Schema Obr.1 (pro zvětšení klikni na schema - zpět se vrátíš kliknutím na zvětšené schema)

Použité komponenty (co se našlo po šuplíkách a co ne, jsem dokoupil):

"Na skříňku jsem použil krabičku stejnou, jako v popisu přepínač PC-DIGI pro TRX"   o rozměrech 150x65x105mm. Přepínač jsem použil ze zrušené skříňky PC přepínače LPT portů pro 3 tiskárny, který má 24x 3 polohy. Dál jsou použity dva panelové konektory JACK průměr 6mm, jeden mikrofonní konektor s osmi kolíky (jako na KENWOOD, nebo ICOM přístrojích) a 20 panelových JACK konektorů průměr 3,5 mm. Jeden USB2-B konektor pro propojení s PC a 3 USB2-A konektory pro propojení s COM konektory TRX a 3 panelové konektory J-45-8 na propojení s mikrofonními konektory TRX. Propojovací stíněné kablíky se 3,5mm stereo JACK konektory se dají koupit hotové, levnější varianta je si je vyrobit - to je jen na rozhodnutí jednotlivce. Asi 6m tenké stíněné dvojlinky na vnitřní spoje a propojovací kablíky mezi MIC na TRX a přpínačem, 4 krympovací konektory J45-8 (samečci), krympovací kleště a dva mikrofonní 8 kolíkové konektory (samičky). Na ošetření konců kablíků používám smršťovací bužírky různých rozměrů. Postup prací, jaký jsem zvolil: Popis předního panelu je vytištěn na archu A4 pro samolepicí etikety přelepené transparentní samolepící fólií Obr.2. Stejně je proveden popis na zadní panel, viz. Obr.3, (štítky jsem vytiskl 2x, první černobíle a po nalepení na panely jsem podle nich naklepal důlčíkem polohy otvorů a rohy obdélníkových otvorů na zadním panelu, vyvrtal jsem otvory a modelářskou rozbrušovačkou Obr.4 jsem vyřezal obdélníkové otvory pro USB-B a USB-A konektory a konektory J45 - 8 pro připojení mikrofonních vstupů k TRX. Rozložení je patrné z popisu konektorů na štítcích.

Popis přední a zadní panel
Obr.2 Štítek na přední panel. Pro původní rozměr
klikni na obrázek. Rozměr 150x65mm.
Popis přední a zadní panel
Obr.3 Štítek na zadní panel. Pro původní rozměr
klikni na obrázek. Rozměr 150x65mm


přepínač

Obr.4 Modelářská vrtačka a rozbrušovačka, pomocí které se dají v plechu vyřezat obdélníkové otvory.
Pozn.:
     Při práci pozor na oči - chraň si je brýlemi, ocelový prach na spoceném oděvu zrezaví a nechá zrzavé fleky - pozor na to,zničil jsem si tričko!

relátka

Obr.5 Tištěný spoj na USB konektory pro umístění
za zadním panelem a návrhy rozmístění otvorů.
Pro zvětšení klikni na obrázek.


    Když je vše mechanicky dokončeno a otvory začistěny, odstraním provizorní štítky, (pomohu si benzínem a lihem) odstraním lepidlo z původních štítků.
    Konektory USB2-B a 3 konektory USB2-A jsou vletovány do tištěného spoje, který je připevněn pomocí šroubků M3 za obdélníkovými otvory na distančních sloupkách izolovaně tak, aby jejich objímky nebyly vodivě spojené s krabičkou. Z vnější strany jsem použil zapuštěné šrounky M3, které jsou pak zakryty štítkem, z vnitřní strany je spoj přišroubován krátkými šroubky M3 s křížovou drážkou a izolační podložkou, aby byla možná kdykoliv později demontáž.
    Konektory J45-8 jsem použil plastové pro montáž do panelu s drátovými vývody cca 150mm dlouhými. Konektory jsou vloženy do otvorů v pravé spodní části zadního panelu a z vnitřní strany jsou připevněny rámečkem z duralu 1,5 mm silného o vnějším rozměru 69x30mm s otvorem 53x18,5 mm. Rámeček drží 4 zapuštěné šroubky M2x10 mm. Když je vše hotové, nalepím definitivní štítky do kterých jsem předem vytazil všechny otvory (podle rozměrů upevňovacích matiček) a obdélníkové otvory jsou vyříznuty lámacím nožem. Aby se krycí transparentní fólie neodchlipovala na hranách, tak na všech stranách o cca 12-15mm přesahuje čistý rozměr popisného štítku a po nalepení štítku je zahnuta přes okraje krabičky. Vzhledu krabičky to neublíží. Dno krabičky a víčko jsem polepil tenkou černou samolepící dekorační fólií, jejíž okraje jsou v rozích zastřihnuty až do rohu a také zahnuté přes okraje a vlepené do vnitřní části. Jack konektory a přepínač instaluji postupně, v průběhu propojováni.
    Jako první jsem propojil postupně konektory CON5,6,7 a 8 s přepínačem (ve spodní části přepínače - s přepínačem mimo skříňku).Na propojení USB konektorů s přepínačem jsem použil stíněný 4-žilový kablík od PC myše.Později se ukázalo, že krajní napájecí vývody č.1 a č.4 nestačí pokrýt slabé drátky z použitého kablíku přesto, že test s USB "fleš" pamětěmi proběhl v pořádku, tak jsem je nakonec zdvojil přídavnými kroucenými kablíky mazi konektroy a nevyužitími segmenty přepínače. Postup propojování je částečně patrný z dalších obrázků:Obr.6 Postup montáže - nejprve propojit použité
vývody konektorů J45-8 se spodními kontakty
přepínače.......


Obr.7 Konektory na předním panelu jsou na svých
místech ....

Obr.8 Pohled na zadní panel, destička s USB
konektory není ještě na svém místě...

Obr.9 Pohled z levého boku...

Obr.10 Destička s USB konektory na místě
zapojená (pouze s původními kablíky viz. text).

Obr.11 Postupné zapojování jack konektorů na
zadním panelu a jejich postupné přidávání.

Obr.12 Pohled do zapojeného přepínače.

Obr.13 Pohled z pravého boku.

Obr.14 Pohled z levého boku.

Obr.15 Pohled z hora po zdvojení napájecích spojů
USB2-A konektorů s přepínačem (kolíky 1a4).
ant1
Obr.16 zadní strana po dokončení.
souprava s kabely
Obr.17 Pohled zepředu.

Poznámky:
1.    Propojovací kablíky pro propojení mikrofonních výstupů TRX a přepínací krabičky pomocí konektorů J45-8 na jedné straně a osmikolíkových mikrofonních konektorů na druhé staně pro TS-590S a IC-756PROIII a J45-8 pro FT-8974D na obou stranách jsem zhotovil pouze ze stíněné dvojlinky, která propojuje pouze mikrofon a PTT. Ostatní možnosti jako +5, nebo 8V, UP a DWN a další jsem nikdy nevyužil. Ve schematu jsou tyto nezrealizované spoje dodatečně vykresleny čárkovaně
2.    Hlavním důvodem je moje chyba při návrhu a vlastní realizací, zapojení vstupních konektorů J45-8 (jak je vidět ve schematu na Obr.1) jsem zvolil v pořadí vývodů, jak jsou v jednotlivých TRX-ech. To mi znemožnilo použít stíněnou 4-linku pro překřížení živých vodičů se stíněním pro mikrofon a PTT. Na spoje mezi konektory a přepínačem jsem na jednotlivé páry drátů navlékl punčošku staženou ze stíněného drátu, kterou jsem ošetřil bužírkou, ale překřížit živý spoj a jeho stínění v konektoru J45-8 je pro 4 stíněné vodiče zcela nemožné.....
3,    Pokud bych projekt začínal znovu, na straně přepínače bych konektory J45-8 zapojil k přepínači jednotně živý drát na liché vývody a jeho stínění na sousední sudé vývody. Potřebné překřížení bych zrealizoval v konektoru na straně příslušného TRX.....
4.    Dobrá rada pro zapojení stínění v konektoru J45 ke které jsem se dopracoval až u posledního propojovacího kabelu. Po odstranění potřebné délky izolace z kablíku, opatrně rozhrnu všechny drátky stínění na jednu stranu od živého vodiče a zkroutím je tak, aby žádný nepřečníval mimo. Pak takto vzniklý kablík namočím do disperzního lepidla na dřevo "HERKULES" a urychlím jeho vytvrdnutí proudem vzduchu z feneu na vlasy. Takto ošetřený holý kablík vytvořený ze stínění udrží všechny drátky pohromadě a při vsunutí do drážek zmíněného konektoru se netřepí a nemůže dojít k zasunutí některého z drátků stínění do nežádoucího sousedního kanálku.

ant1
Obr.18 A je hotovo.... první testy ve spojení s přepínačem antén a TS-590S

Pár rad na závěr:
Přepínač na přepínači antén je vyřazen zapojením propojovacího jacka, tudíž na poloze knoflíku nezáleží, indikaci připojeného TRX ukazují LED diody. Volbu TRX provádím zásadně při vypnutých TRX-ech z důvodu změny virtuálních COM portů pro jednotlivé TRX v PC. Pokud nemám spuštěný program s napojením TRX na PC a potřebuji testovat jak se jednotlivé RX chovají na pásmu, tak se dá přepínat mezi všemi připojenými a aktivními TRX bez problému za provozu.V Chomutově srpen 2014 pro inspiraci všem potřebným zájemcům od OK1AMF