Přepínač PC-DIGI pro TRX
Jenda OK2JK používá stolní PC a FT897D s DIGI připojením na PC. Když potřebuje k PC připojit kameru,
mikrofon a sluchátka, musí vzadu přepojit všechny potřebné konektory, což není pohodlné. Byl jsem
požádán o návrh projektu a zhotovení přepínače, kterým by se problém odstranil. Konečné zapojení je
na obr.1.

Schema
Obr.1 (pro zvětšení klikni na schema - zpět se vrátíš kliknutím na zvětšené schema)

Praktické provedení:
Základem je přepínač 8x2 polohy, viz obr.2 a 3. Původní přepínač měl 4 pakety po 4x2 polohy, proto byly
dva pakety odebrány, aby se přepínač zkrátil. Konečné provedení je na Obr.4
Přepínač

Obr.2
Paket přepínače 4x2polohy
Přepínač

Obr.3
Původní přepínač - 4 pakety
Přepínač v krabičce

Obr.4
Přepínač v krabičce
Vlastní krabičku zhotovil OK2JK dle výkrasů, které mi dodal a jsou připojeny dále. Protože nebyly
momentálně k dispozici panelové konektory krom samiček JACK, pro USB propojení byly použity
propojovací kablíky, jejichž koncovky byly odstřiženy a kablíky byly přímo přiletovány k přepínači.
Delší kablík na obr.4 je pro připojení do USB2 PC a kratší kablíky slouží k připojení DIGI adaptéru
a KAMERY.
Výkresy na jednotlivé díly krabičky jsou zde:

Kryt krabičky ve formátu pdf
Přední a zadní panel použitý ve vzorku ve formátu pdf
Panel pro použití panelových USB konektorů formátu pdf
Vanička ve formátu pdf

Popisky
Obr 5: Popisky na zadní a přední panel vytištěné nasamolepící štítek A4 a přelepeny transparentní fólií.

zadni panel
Obr.6. Zadní část hotového přepínače.

Obr.7 Přepínač zepředu.

V Chomutově červenec 2014 OK1AMF