w QRP SWR METER
Anténní tuner pro QRP QCX TRX .


.
QRP stavebnice QCX se v naší radioamatérské veřejnosti množí jako "houby po dešti" (sám vlastním 4 kousky 80m, 40, 20 a 17m).Vzhledem k používání drátových antén na spodní pásma (80, případně 40 a 30m) mně vedlo ke stavbě malého anténního tuneru s reflektometrem. Když jsem získal miniaturní přepínače 1x 10 poloh, napadla mně myšlenka využít je právě na QRP anténní tuner, který zde popíši. Zvolil jsem opět jako v předchozích konstrukcích klasické zapojení L-článku, ale s přepínanými cívkami podle zapojení na Obr. 1 které vzniklo vlastně až na druhý pokus.
schemaR1

Obr. 1 Základní schema zapojení
Původně jsem uvažoval o použití jedné cívky s 20-ti odbočkami, viz Obr.č.2 a 3, které přikládám jen jako ukázku části použitých součástek. Tuto myšlenku jsem po prvním nezdařeném pokusu zavrhl pro veliké odstupy indukčnosti na jednotlivých odbočkách cívky, což vedlo ke zrodu myšlenky se dvěmi cívkami. Konečné provedení spočívá v kombinaci dvou přepínaných cívek. L1 s odbočkami 10x po 0,5uH, to je 0,5 - 5uH a L2 s odbočkami 10x po 5uH, to je 5-45uH. Kombinací jednotlivých poloh obou přepínačů L1 a L2 jsem získal možnost přepínat indukčnost od 0,5 do 50uH v krocích po cca 0,5uH.SOUČÁSTKY
Obr. 2 Přepínače 1x10 poloh (P1+P2), 1x5 poloh (P3), použitý ladicí kondenzátor, posuvný přepínač (P4)a Původní toroid AMIDON T 106-2 navinutý s 20-ti odbočkami.

PRVNÍ POKUS
Obr. 3
První pokus s jednou cívkou skončil nezdarem i pro mnou chybně zadané přepínače do knihovny součástek a tím i vadu v zapojení na DPS a jeho nefunkčnost.
T106-2
Obr. 4
Skutečné provedení L2 na toroidu AMIDON T106-2 drátem CuL průměr 0,52mm. Počty odbočky a závitů jsou uvedeny ve schematu na Obr.1
Provedení cívek L2 a L1 je na obr. č. 4 a 5. Údaje o počtu závitů jednotlivých odboček a parametry jsou uvedeny ve schematu na Obr.1. Jednotlivé odbočky jsem letoval vždy po dosažení potřebného počtu závitů. K odstranění laku z drátu jsem použil starý "fígl" s ACYLPYRINEM jako letovacím prostředkem - na rozehřátý hrot (pistolové) páječky naberu kapku pájky, dotknu se tabletky acylpyrinu (až se rozteče) a následně pošoupáním hrotu pájky na laku CuL drátu se lak odstraní a cín ulpí na Cu drátu. Odbočku pak naletuji hrotem mikropájky za použití drátu stejného průměru délky asi 8-10cm na jdnom konci cca 1-2mm předem ocínovaném. Takto postupuji sekci po sekci, až do konce cívky.
DPS je navržen s ohledem na počet odboček z cívek. Aby nebylo příliš složité propojení odboček cívek s přepínači, jsou na DPS jen některé spoje. Větší počet odboček je zapojen přímo k odpovídajícím vývodům P1 a P2.Provedení viz Obr.8 a 9 (po naměření délky do "cíle" je konec drátu napřed ocínován stejným postupem, jako při výrobě cívek viz. výše).
pic5
Obr. 5
Provedení L1 na toroidu AMIDON T50-2 drátem CuL průměr 0,42mm
pic6
Obr. 6
Umístění cívek L2, L1. P1, P2 a P4 na DPS při pohledu zhora.
pic7
Obr. 7
Jednotlivé odbočky cívek po vložení do DPS při pohledu zdola.
pic8
Obr.8
Propojení části odboček L2 přímo s P2. Přímé vývody jsou ošetřeny silikonovou bužírkou.
elené bužírce).
pic9
Obr.9
Propojení všech odboček L1 na P1 přímo a zelený spoj vývodu "0" s P4 "OUT"

pic10

Obr.10
1.Matička M2 přiletovaná na prožku DPS kolmo k základní desce, 2.přidán přepínač 2x ON (viz další text) 3. přidán bezindukční odpor 50 Ohm.
pic11
Obr.11
navazuje na Obr.10, základní destička připravená ke kompletaci.V rozích jsou distanční sloupky pro montáž DPS s kondenzátory a P3.
pic12
Obr.12
Pohled ze strany k přednímu panelu v návaznosti na Obr.10 a 11.


pic13
Obr.13
DPS s P3, otočným C1-C4 a C5-C8.Otočný kondenzátor je inkurant 380+320+2x14,7 pF s převidem 6:1 (180°na 3 otáčky).
pic14
Obr.14
DPS na Obr.13 z pohledu od spoda, směrem k přednímu panelu je naletován proužek DPS široký cca 1cm s matičkou M2 - detail viz další obrázek.
(Při výrobě DPS jsem přehlédl propojení sekcí otočného kondenzátoru. Spoj jsem provedl kouskem drátu v silikonové bužírce).

pic15
Obr.15
Pohled na smontovaný blok tuneru od předu. délka distančních sloupků je dána výškou použitého ladicího kondenzátoru.
DPS1

DPS2
Obr.16 Předlohy na DPS
Rozměr každé 8,0x7,3cm
poloha součástí
Obr.17
Osazovací a propojovací plánek. Vlevo deska cívek, vpravo deska kondenzátorů. U L1 platí číslo vývodu L1 (počínaje vývodem č.1 vlevo dole) na odpovídající číslo vývodu přepínače P1. U P2 část mimo tištěné spoje se propojí podle stejného postupu jako L1.
Rozměry otočného kondenzátoru na pravé desce jsou dány rozměry použitého typu. Zde je použit kondenzátor ze starého ruského tranzistorového rádia. Pro výkony do 5W by malé mezery mezi statory a rotory měly vyhovět. Doufám, že statická elektřina z LW antény plechy kondenzátoru nesvaří (to ukáže praxe), v každém případě doporučuji po ukončení práce s QCX TRX-em anténu odpojovat a připojit přímo k uzemění.
Po dokončení bloku tuneru je třeba zvolit vhodnou krabičku a to určují rozměry použitých komponentů dle propojovacího schematu na obr. 18.
blok schema
Obr. 18
Přístroj se skládá ze dvou samostatných bloků: 1. Zde popisovaný QRP ANTÉNNÍ TUNER s přidaným odporem 50 Ohm/30W a posuvným dvojitým přepínačem ON/ON, 2. QRP SWR METR popsaný zde
Od toho se odvíjí konstrukce krabičky, kterou jsem zhotovil z odřezků desek na tištěné spoje ze "šuplíkových zásob". Na předním panelu je připevněn měřící přístroj SWR -metru a blok tohoto anténního tuneru (k ovládání ladicího kondenzátoru jsem použil knoflík se stupnicí od starého aripotu). Měřidlo SWR metru jsem použil dvouručičkové se stupnicí výkonu cejchovanou do 10W. (Lze například použít i dvě samostatná miniaturní měřidla s citlivostí 50 - 100uA). Na zadní straně krabičky je připevněn obvod SWR metru, vstupní konektor BNC 50 Ohm a výstupní BNC konektor se svorkou pro připojení LW antény a svorky pro uzemění. Spoje jsou voleny dostatečně dlouhé, aby se daly realizovat při odklopeném zadním panelu (při definitivním umístění předního panelu na svém místě).

Obr.19
Přední panel
panel
Obr.20
Zadní strana předního panelu.
Na zadní straně předního panelu podél horní i domní strany jsou naletovány proužky cuprextitu s naletovanými matičkami M2 a u horní i spodní obrysové části měřidla SWR jsou přiletovány 2 šroubky M2x20mm pomocí kterých bude měřidlo připevněno k panelu. Je uvažováno s tím, že kratší strany budou opřeny o boční stěny krabičky.
zadek
Obr.21
Zadní strana krabičky
vnitřek zadku
>Obr.22
Vnitřní strana dílu z Obr.21
krabička
Obr.23
Vnitřek krabičkykrabička
Obr.24
Sestava z čela.sestava
Obr.25
sestava z vrchudetail
Obr.26
Detail lemu s matičkou M2
měření
Obr.27
Zadek- pravá část s měřením SWR s propojením na měřidlo a vstupní konektor, levá část s výstupními svorkami a konektorem.


detail
Obr.28
Detail propojení konektorů zadní části s blokem tuneru (pozor na možnost zkratu spojky mezi konektorem a svorkou antén o kostru kondenzátoru).
tabulka
Obr.29
Na vršku krabičky je tabulka na zápis fixem pro nastavení ovládacích prvků tuneru dle použité antény a kmitočtu


panel
Obr.30 Návrh popisku předního panelu - lze barevně upravit například v programu malování, použil jsem samolepku A4 přelepenou transparentní dekorační samolepkou.
zadek
Obr.31 Návth popisku zadního panelu. Platí totéž co u Obr.30
vršek tabulka
Obr.32 Tabulka na vršek krabičky pro záznam nastavení tuneru.
testy
Obr.33 Pro předběžné nastavení (pro moji LW anténu "sloupr" 34m jsem použil SWR ANALYZER MFJ-259B
výkovQCX 80m
Obr.34
Vyladění QCX 80m band do zmíněné antény.2,5W výkon, PSV 1
s QCX
Omr.35
Po dokončení jsem stihl posledních 10 minut ve středečním závodě QCX na 80m dne 31.10.2018.Co říci závěrem, vzhledem k použití nestandardních součástek, jsem záměrně neuváděl všechny rozměry, protože se asi budou případ od případu lišit. Berte tento možná zdlouhavý a těškopádný článek jenom jako inspiraci, pokud se rozhodnete pro konstrukci čehosi podobného.Podstata celé myšlenky je v požití dvou sériově zapojených přepínaných cívek s odstupňovaným krokem indukčností. Při použití miniaturních otočných kruhových přepínačů by konstrukce zřejmně vyšla ještě menší.SWR metr jsem záměrně použil z důvodu ideální kontroly správného přizpůsobení k anténě a funkce TRXu.

V Chomutově dne 01.11.2018                 Franta Schmid OK1AMF


>