w QRP SWR METER
SWR metr (max.10W)k anténnímu tuneru pro QCX TRX .


.
Zvolil jsem zapojení, které jsem odzkoušel s úspěchem již někdy v 70. letech minulého století jako samostatný přístroj (do 1kW pro kontesty OK1KSO/OK5W) a jako součást QRO s 2x 4-65A.
Upravené zapojení je na Obr. 1.
schema SWR METER

Obr. 1 schema zapojení
Cívka L1 je navinutá na toroidním jádru AMIDON T106-2 170 závitů drátu CuL průměr 0,22mm a pracuje jako proudový transformátor. (Cívku L2 představuje průchozí spoj středem toroidu na vedení mezi vstupem a výstupem). Do otvoru toroidu jsem vložil kousek trubičky z materiálu PTFE a jako průchzí vedení je kousek CuAg drátu průměr cca 1mm. Toroid je zajištěn v otvoru destičky (nahoře a dole) kapkami lepidla. Napětí pro měření je odebíráno z odporů R1 a R2 (je žádoucí aby jejich hodnoty byly stejné), velikost napětí pro měření je dána hodnotou R1 a R2, podle vlastností použitého toroidu, počtu závitů. (Pokud při malém výkonu nedosáhneme max. výchylky měřidel pomocí R5 a R6 je třeba hodnoty R1 a R2 zvýšit). Usměrnění zajistí dvě párované (nejlépe germániové diody) D1 a D2 Výběr diod jsem provedl přípravkem pro párování diod viz zde.
Kompenzaci vyzářeného a odraženého výkonu určují kapacitní děliče C1/C3 a C2/C4 (C1 a C2 jsou skleněné trubičkové trimry cca 7pF). Obvody L2/C5 a L3/C6 filtrují vf a pomocí trimrů R5 a R6 se nastaví max výchylky výkonu a SWR.DSP
Obr. 2

Negativ spojů DSP.
pozice komponent
Obr. 3 Rozložení součástek.
schéma konstrukce DSP
Obr. 4Schema provedení.
Destička spojů na obr. 2 má rozměry výška 54x57mm na jednostranném kuprextitu. Po osazení součástkami jsem zhotovil "krabičku" - kryt L1/C1/C2. V místech otvorů v základní destičce jsou zapájeny drátky, za které je kryt přiletován k zemnímu spoji. Provedení je patrné z Obr.5 - 9. Na kryt jsem použil kuprextit 2ks 57x14mm, 2ks 24x14mm a víčko je z oboustranného kuprextitu 27x57mm. Vše je uvnitř v rozích sletováno a na pozicích otvorů v zemních bodech základní destičky jsou vletovány drátky průměru 0,5mm, pomocí nich je kryt natrvalo přiletován k základní destičce. Ve vnějším boku jsou 2 otvory průměr 3,5mm k přístupu na ovládání C1 aC2 (před definitivním smontováním je třeba odzkoušet, zda ovládací šrouby trimrů volně projdou otvorem, aniž by se dotkly vnitřní vodivé části krytu - u popisovaného vzorku jsem ty otvory musel propilovat do oválu).
kryt
Obr. 5 Stínicí kryt
    kryt
   Obr. 6 Průběh instalace krytu
KRYT
Obr. 7 kryt nad trimry C1 a C2
kryt
Obr.8
   kryt
   Obr. 9
spodní přepážky
Obr.10
bok
Obr.11
Na Obr.10 a 11 je provedení přepážek na straně spojů - příčky jsou vybroušeny zespodu tak, aby nenadělaly zkraty na spoji "IN"-"OUT" delší strana jsou 2 ks 57 x 5mm, příčky 2 ks 19x5mm
pricky
Obr.12
Provedení stínících přepážek mezi vstupní a výstupní částí
pricky
Obr.13
Provedení stínících přepážek pohled ze vstupní strany.
SWR METER
Obr.14

Měřidlo použité ve vzorku. Zakoupeno na eBay.
V
Obr.15
Pokud není měřidlo se dvěma systémy, lze použít například 2 ks takového indikátoru z měřících přístrojů, nebo starších magnetofonů.Problém asi bude s překreslením stupnic, pouzdro přístroje je poslepovné.
Pro první měření a nastavení přístroje je potřeba:
1. připojit konektory na vstup i výstup - použil jsem cca 100mm koxiálu RG174 a BNC konektory 50 Ohm.
2. Je potřeba bezindukční zátěž 50 Ohm s kabelem a konektorem (BNC) použil jsem 50Ohm/100W
3.referenční zdroj signálu s možností regulace výkonu. Použil jsem TRX FTDX1200, bohužel minimální možný výkon je 5W a pro max. výkon SWR metru 10W je zapotřebí max. výchylku odraženého výkonu nastavit na 2W.Při prvním testování je třeba zvětšováním kapacit trimrů C1 aC2 nastavit pokud možno největší výchylky obou měřících systémů. Mě se to napoprvé nepodařilo, až po výměně R1 a R2 za hodnotu 110 Ohm jsem se dostal na potřebnou citlivost. Problém je v použitém toroidu AMIDON T106-2, který by potřeboval větší počet závitů na L1. Při dalším nastavování se již žádný zásadní problém nevyskytl.
W
Obr.16 Nastavení výkonu v tomto případě max.5W na stupnici měřidla pomocí R5, C-Trimry se nastaví minimální výchylka SWR na nulu.
PSV
Obr.17
Nastavení SWR. Po záměně vstupu a Rz 50 Ohm se nastaví minimální výchylka výkonu C-Trimrem na nulu a R6 max. výchylka odpovídajícího dodávanému výkonu odpovídajícímu cejchovanému SWR.
hotovo
Obr.18 sestavený a dokončený měřič Výkonu a SWR
Přesto, že jsem měřítko výkonu nastavil na údaj 5W při vstupním výkonu 5W, po zvýšení výkonu na 10W ručička ukázala max. výchylku 10WPo seřízení jsem projel všechna KV pásma 1,8 - 29 MHz a do 50 Ohm. odporu a v celém rozsahu měřil 10W SWR 1.
Závěrem lze konstatovat, že SWR metr v tomto zapojení nemá problém s oživováním a pracuje na prní zapojení, pokud byly použity správné součástky (i s obmněněnými součástkami se dá úspěšně rozchodit). Pokud by měl být nastaven na věší výkony, je třeba zvětšit mezery mezi spoji vstup - výstup proti zemi v průchozí části, hodnoty R1, R2 snížit na cca 10 Ohm, C3 a C4 zvýšit na cca 330pF a pro R5,R6 použít hodnotu M1-M47 .


PRO OVĚŘENÍ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ JSEM POSTAVIL SWR metr s toroidem FT 50-75, (navinuto 50 závitů CuL drát 0,2mm změřená indukčnost 0,547 mH)Při seřizování pro 10W do Rz = 50 Ohm v pásmu 80m jsem musel změnit hodnoty R1+R2 na 51 Ohm a C2+C3 na 150pF, aby byla přijatelná rezerva na seřizovacích trimrech R5 a R6 při použití měřicího přístroje s rozsahem do 0.1mA. Při prolaďování KV pásma k vyšším kmitočtům výchylka výkonu znatelně klesala.
Pro použití například QCX 80m (pouze na jedno pásmo) to není na závadu. Pokud má být měření výkonu v celém KV pásmu lineární, je třeba použít toroid k tomu určený a ne libovolný nízkofrekvenční toroid z pulzních zdrojů, jak jsem zmínil výše ve schematu Obr.1 !!!Doporučuji použít původně uvedený typ AMIDON T50-2

V Chomutově dne 14.10.2018                 Franta Schmid OK1AMF