w Párování diod
Přípravek pro párování diod.


Pustil jsem se do anténního tuneru pro QCX TRX (max.5W) včetně SWR metru. Pro moji odzkoušenou variantu SWR metru jsou potřebné 2 párované detekční diody. V minulosti jsem použil párované 2-GA206, ale kde je těm konec?.To mně přivedlo k zhotovení tohoto přípravku. Aby to nebylo jenom na chvilku " vrabčí hnízdo" na stole, dal jsem tomu trochu kabátek. Zvolil jsem běžně známé zapojení, viz Obr.č1 a použil jsem součástky "co šuplík dal".
Schéma

Obr. 1 schema zapojení
Použité součástky jsou zřejmé z obr.1, do oka mi padl transformátorek 27,5V na sekundáru, potenciometr 1k Ohm a měřidlo 50-0-50uA z nějakého ruského vojenského přístroje. Krabičku jsem zhotovil z odpadků kuprextitu (co dům dal - jedno i dvouvrstvý). K instalaci transfotmátoru, R1 a R2 jsem použil univerzální pokusnou destičku, která je v rozích vyvýšeně připevněna pomocí šroubků M2 k základní destičce o pár mm menší, než vnitřní dno krabičky, ke kterému je přichycena zespodu dvěmi šroubky M2 - matičky jsou připájeny k Cu fóli viz Obr.2. Čelní panel je z oboustranného kuprextitu, svorky na vkládání porovnávaných diod jsou z fosfor-bronzového plechu (lze použít pružné kontakty z vyřazených relé). Jsou prostrčeny skrze vyfrézované podélné otvory, na zadní straně ohnuty do pravého úhlu a přiletovány jak vzadu, tak z přední strany. Kolem jsem odfrézoval na obou stranách Cu tak, aby vzniknuly dva oddělené obdélníky jako spoje.
TR1 a R2
Obr. 2 TR1 a P2 na vyvýšené univezální destičce. Na základní desce jsou přiletovány 2 matičky M2 k připevnění ke dnu krabičky. Jak je zřejmé z obrázku, krabička je v rozích sletována.
sestava vnitřku
Obr. 3 Sestava před uzavřením do krabičky. Po levé straně je vidět připájený kousek kuprextitu s naletovanou matičkou M2 - totéž je vpravo od měřidla za účelem připevněné dvěma šroubky M2 z obou boků krabičky. K základní destičce jsem přední panel nepřipájel, aby byl přístup k matičkám na destičce s T1 a P1. Měřidlo je připevněno pomocí 2 šroubků M2 se zapuštěnou hlavou přilepených vteřinovým lepidlem k vnitřní straně předního panelu. Před přilepením jsem hlavičky šroubků jemným pilníčkem zarovnal, abych srovnal dosedací plochu (lepidlo by jinak šroubky dobře neudrželo).Na levé straně je vidět ručně vyfrézovaný spoj pro držáky měřených diod.(Protože jsem neudržel po celém obvodě stejnou hloubku, vyplnil jsem drážku vteřinovým lepidlem, abych doplnil dost značný úbytek materiálu na základní desce).
Zadek

Obr. 4 Zadní strana s napájecím kabelem a pojistkou. Dva šroubky M2 zajišťují pomocí kousku kuprextitu dvojlinku proti vytržení.
hotovo
Obr. 5 Hotová sestava, popis předního panelu jsem nakreslil v programu EAGLE a vytiskl na samolepicí fólii, kterou jsem nakonec přelepil transparentní dekorační fólií.
Diody je třeba vkládat do přípravků ANTI-PARALELNĚ nezáleží zda bude dodržen směr vyjadřující diody na panelu. Bude-li v horním držáku katoda vpravo, musí být v dolním držáku katoda vlevo!.
Jako první jsem otestoval chování přípravku na čtveřici párovaných diod TESLA 4 GAZ51 určené na balanční modulátory.Porovnával jsem mezi sebou řadu SCHOTTKYHO diod - na značném množství od jednoho typu jsem nezaznamenal téměř žádné rozdíly (saturační napětí je akorát trochu výš, než u germániových diod). Abych demonstroval znatelný rozdíl, ukázal se mezi jednotlivými typy, viz Obr. 6.
Rozdíl mezi diodami
Obr. 6 Rozdílné charakteristiky mezi BAT 42 a BAT 41
ROZKMIT
Obr. 7 Při zvyšování napětí je vidět rozkmit ručičky měřidla. Pokud je kolem nuly a ne veliký, jsou diody téměř shodné.
Měření GA206
Obr.8 Měření diod GA206.
Při zvyšování napětí, v určitém bodě se ručička přístroje vychýlí více vpravo, nebo vlevo. Podle toho jsem odkládal diody do skupin a kombinací diod s výchylkou na stejnou stranu, případně dle velikosti této odchylky jsem postupně spároval z 18-ti měřených diod 7 párů s téměř shodným průběhem. Z deseti měřených diod GA205 jse takto spároval 3 páry.

Z toho je zřejmé, že k získání páru diod je vždy zapotřebí otestovat větší množství jedinců. Přípravek mi pomohl poznat vlastnosti schottkyho diod ve srovnání s germániovými.Už toto poznání mi stálo za čas strávený výrobou tohoto nenáročného přístroje.

Článek není míněn jako stavební návod, ale měl by sloužit pouze k inspiraci při vlastní tvorbě podobných přípravků.

V Chomutově dne 11.10.2018                 Franta Schmid OK1AMF