Tuto tabulku používám k rychlé orientaci a ke sledování uskutečněných QSO s expedicemi a zvláštními call.
 Tečkou označím QSO, kde si nejsem jistý potvrzením od protistanice z důvodu QRM a nekázně stanic na kmitočtu,
x = jisté QSO (potvrzené protistanicí na 100%)
kroužek= QSO v logu protistanice na www - CLUBLOG a podobně
(Obrázek tabulky lze kopírovat a vytisknout, je upraven pro tisk na formát papíru A4).
dx sledování