Anténní tuner s dálkovým ovládáním:
     Vzhledem k záměru přidat další drátovou anténu, rozhodl jsem se nainstalovat anténní tuner na stěnu výtahové nástavby na střeše domu. Již řadu let mám na střechu vyvedený kabel s pěti samostatně stíněnými žilami (v minulosti jsem pomocí něj přepínal ladění vertikálů). Tomu jsem přizpůsobil novou konstrukci dálkově ovládaného anténního tuneru. Podrobné schema je na Obr.1, a Obr.2. Vstupní VF transformátor je navinut na jádře AMIDON T-225-2B 2x22 závitů licny s teflonovou izolací. Roler je z vojenské radiostanice TŘINEC, otočný kondenzátor z produkce "ZACH" od OK1TN. S pohonnými jednotkami je to složitější, já jsem použil dvě inkurantní převodovky se stejnosměrným motorem 12V a třecí spojkou na výstupu původně určené k dálkovému ovládání ladicích kondenzátorů (rozsah natočení výstupu je dán zarážkami na 180°)- pro ovládání roleru, který má na celý rozsah 20 otáček, jsem obě krajní zarážky zrušil, neboť roler sám je v krajních polohách opatřen zarážkami.
     Dnes se dá na internetu vyhledat dodavatele stejnosměrných motorků s převodovkou, otázka je konstrukce třecí spojky, která je důlěžitá při dosažení krajních poloh L a C. Pokud bych šel touto cestou, volil bych pro roler pohonnou jednotku s 20 otáčkami/1 minuta na výstupu a pro otočný C 1/2 otáčky za minutu.

schema tuneru
Obr.1 Schéma zapojení dálkově ovládaného anténního tuneru

Ovládací skříňka obsahuje 3 samostatné na sobě nezávislé pulzní zdroje. Zdroj 1 (12V pro roler) a zdroj 2 (5V pro otočný C) pomocí reverzních dvojitých přepínačů s nulovou polohou uprostřed napájí pohonné jednotky L a C. Zdroj 3 (12V) napájí dva panelové číslicové mV-metry, děliče napětí pro určení polohy L a C a je využit ke spínání relé pro přepínání C mezi vstupem, nebo výstupem roleru podle potřeby transformačního poměru L článku. Odpory R1 a R2 určují rozsah zobrazení jednotek na mV-metrech. Jejich hodnotu jsem testoval v rozsahu 1k-10kOhm. V podstatě není kritická.

ovládací skříňka
Obr.2 Zapojení ovládací skříňky

Provedení anténního tuneru:
C
Obr.3 Blok C s pohonem a převodem na odečítací potenciometr.

roler

Obr.4 Roler z RDST "Třinec"s pohonnou jednotkou a převodem na ARIPOT 10kOhm pro odečítání polohy nastavení.


Snímač C

Obr.5 Převod mezi C a snímacím potenciometrem v detailu od rámečku pohonné jednotky. Převodový poměr ozubených koleček mezi kondenzátorem a potenciometrem jsem volil tak, aby 180°na C odpovídal cca 260°na potenciometru.
snímač L

Obr.6 Detail převodu mezi rolerem a aripotem.
Na převod jsem použil ozubená kolečka ze starých vojenských přístrojů "co šuplík dal".


Izolátor
Obr.7Izolátor pro připojení LW antény. Podložen gumovým těsněním a šrouby jsou ošetřeny gumovými podložkami.
K1

Obr.8 Relé K1 původem z radiostanice "TŘINEC"
sestava na základní desce

Obr.9 Sestava na základní desce. Plexisklo 2mm tloušťka místy vypodložené Al plocháčem 40x3mm) - Pohled zespodu, upraveno pro vložení do vodotěsné skříňky viz. Obr.10.

v boxu

Obr.10 Umístění do montážního boxu "GentleBox JE-300 box pro Duplex": Vnější rozměry: 329 x 329 x 100 mm Vnitřní rozměry: 309 x 309 x 88 mm Materiál: UV stabilizovaný plast ABS, Polyamid

Provedení ovládací skříňky:
ovládací skříňka

Obr. 11 Na ovládací box jsem použil plastovou čtyřdílnou komerčně vyráběnou skříňku (typ KP14G o rozměru 237x218x93mm).
Pulzní zdroje jsem použil proto, že nějaký čas ležely nevyužité v mém šuplíku a hlavním důvodem je to, že ani jeden pól výstupu není spojen se společnou kostrou, neboť ovládání směru otáček pohonů roleru a otočného kondenzátoru se provádí změnou polarity a na prpojení obou částí jsem použil stíněný kabel s pěti stíněnými vodiči, kde jednotlivá stíněníé nejsou od sebe izolována, ale tvoří vlastně šestý (společný) vodič. DmV jsem objednal na internetu pod názvem: Mini LED Display 4 Bits 0-100V Voltmeter Panel Volt Voltage Meter.
Není podmínkou toto řešení. Lze použít transformátor se třemi samostatnými sekundárními vinutími a 3 samostatné usměrňovače se stabilizátory například LM317 jako na sobě nezávislé tři zdroje. Proudově vyhoví dimenzování cca na 1A (rozměry ovládací skříňky by při tomto řešení vyšly podstatně menší).
ovládsací skříňka zezadu

Obr. 12 Pohled na ovládací skříňku zezadu.
Hodnota pojistek je 1,2A u všech zdrojů proto, že náběhový proud při zapnutí je podstatně větší, než garantovaný výstupní výkon. Původně jsem dimenzoval pojistky na vypočítaný odběr a při prvním zapnutí naprázdno všechny 3 pojistky vypadly.
Ovl. skříňka zepředu

Obr. 13
Ovládací skříňka zepředu.


Závěr:
test

Obr. 14
Sestava při testování mechanických funkcí.

testy
Obr. 15 testy
     Na závěr se potvrdila moje úvaha z úvodu tohoto článku, přeladění celého roleru ( to je 20 otáček) trvá příliš dlouho - cca 6minut.I když při přechodu mezi pásmy 160 a 80m není třeba tak značné změny indukčnosti, je tento nedostatek poměrně nepříjemný. Proto při výběru pohonné jednotky speciálně pro ovládání roleru je toto třeba vzít v úvahu a použít menší redukci otáček mezi motorem a výstupem z převodovky.
     Toto zařízení se neobejde bez použití reflektometru, kontrola PSV pro správné doladění antény je bezpodmínečně nutná.
      Z hlediska použitelného maximálního výkonu při využití ROLERU z RDST TŘINEC mám zkušenost z používání manuálního tuneru, že přenese bez problému výkon 750W VF. Při závodech jsem jej týral výkonem 1kW na 80m bez problému.

     Testy funkčnosti a měření jsem provedl pomocí anténního analyzeru MFJ-259B z hamshacku na sloupru cca 34m. Vzhledem ke skutečné délce antény se mi nezdařilo vyladit pásma 7 a 14 MHz, na ostatních pásmech bez problému SWR 1,0, vyjímečně 1,2. Protože nebylo nutné využít celý rozsah ROLERU (cca 50%), tak doba přelaďění je přijatelná.
Sestaveno a odzkoušeno v létě roku 2019. Autor: Franta Schmid - OK1AMF