Anténní tuner s reflektometrem a vakuovým kondenzátorem:
Rozhodl jsem se zužitkovat některé moje dosud nevyužité součástky a volba padla na nový anténní tuner s klasickou koncepcí, tedy po léta ověřený a spolehlivý L-článek..
frontpanel
Podrobné schema je na Obr.1, zapojení je trochu odlišné použitím oddělovacího transformátoru na vstupu z důvodu možnosti symetrického výstupu.Vstupní transformátor je navinut na jádře AMIDON T-225-2B. Uplatnění našly dva přepínače původem z radioatanice R-130. Přepínací kombinace jsou uvedeny ve schematu. Podrobnosti viz Obr. 2-5. Ladící kondenzátor je použit vakuový s kapacitou 10-1200 pF/4kV, přídavný kondenzátor je také vakuový pevný 300pF/15kV. Proměnná indukčnost 0,75-49 uH je též původem z ruského přístroje. Ladicí mechanizmy se stupnicemi jsou původem z radiostanice R-118. Přesto, že mám odzkoušenou vlastní konstrukci SWR metru použil jsem upravený systém z pokaženého přístroje MFJ-815B.
Schema
Obr. 1 Zapojení tuneru
P1
Obr.2 Přepínač P1 (výchozí poloha "ASYM." spojuje X2 a X1).

P1
Obr.3 Přepínač P1 z boku. Na dno přístroje je připevněn pomocí Al úhelníku 20x50mm.
P2
Obr.4 Přepínač P2 (výchozí poloha 0 deska 1a/1).


P2
Obr.5 Přepínač 2 (spodní deska 2 je osazena oboustranně)Je vhodné si jednotlivé polohy popsat, aby při zapojování nedošlo k záměně..
trafo
Obr.6
Vstupní transformátor 1:1 2x22 záv. FEP lanko 205 SC 0.75mm2 na jádru AMIDON T225-2B. Připevnění k podstavci dvěmi páskami.
trafo
Obr.7

Uchycení pomocí PTFE "hříbku" trafo je zajištěno stahovacími páskami, pro připevnění ke dnu skříňky je použit plastový šroub M4x25mm.
SWR metr
Obr.8
Měřicí systém Wattmetru a SWR metru MFJ-815B na izolační destičce se vstupním konektorem je na dvou distančních sloupcích připevněn izolovaně pomocí 2 ks. plastových šroubků M4x20mm. Primární vinutí vstupního transformátoru je připojeno na měřící smyčku od středového kontaktu vstupního konektoru a zem systému.
Vlevo je připravená stínicí krabička z Cu plechu 0,5mm.
SWR metr
Obr.9
Pohled na vstupní konektor a výstup stíněnou dvojlinkou k přepínačům a měřidlu na předním panelu.
měření
Obr.10
Z trojice trojnásobných přepínačů jsou použity pouze poslední dvojité přepínače pro volbu rozsahu výkonu a SWR. Z leva po dvojicích trimrů jsou rozsahy do 20W. 200W a 2kW max.
Měřící přístroj je připevněn k zadní straně předního panelu pomocí úpinek a distančních sloupků přilepených vteřinovým lepidlem.
deska metru
Obr.11 Zrcadlový obraz rozložení součástek na desce přepínačů měřícího rozsahu.
konektory
Obr.12
Zadní panel a sada svorek a konektorů na izolačních podložkách z PTFE. Otvory v panelu jsou průměr 30mm.
inkon
Obr.13 Detail umístění vstupního konektoru.
zadní panel
Obr.14 Zadní panel osazený všemi konektory. Vlevo dole je připraven konektor na přívod napájení pro osvětlení měřidla a stupnic ovládacích prvků. Popis je zhotoven na samolepky A4 barevnou laser - tiskárnou a po oříznutí na míru jsou přelepeny transparentní samolepicí fólií, která přesahuje na všech stranách tak, aby mohla být přilepena až do vnitřní strany panelu (tím je zajištěno, že se popis nebode v krajích odlepovat).
Nyní ke konstrukci vlastní přístrojové skřínky:
Na přední a zadní panely jsem použil Al plech tloušťky 4mm o rozměru 132x485mm (ze starého zrušeného přístroje). Bočnice jsem zhotovil z dřevotřísky o síle 16,5mm a rozměrech 124x374mm z vnitřní strany jsem je polepil Al samolepící fólií a z vnější strany jsem použil černou samolepící dekorační fólií. Pro přišroubování předního a zadního panelu jsem do bočnic zavrtal dva a dva speciální hrubé vruty s vnitřním závitem M5 (viz Obr.15).Pro připevnění spodní a horní desky jsem použil na každou bočnici 3 a 3 vruty s vnitřním závitem N4 (viz Obr. 16).Dno a víko jsou z překližky silné 5mm,a taktéž z vnitřní strany polepené Al samolepící fólií a z vnější strany polepené černou dekorační samolepící fólií. Podél zadního panelu jsem u kraje přišrouboval Al profil 10x10mm a podél předního panelu jsem použil na zpevnění Al profil 20x5mm na zpevnění. U dna skříňky je to vidět na Obr. 17.
vruty M5
Obr.15 Vruty s vnitřním závitem M5
vruty M4
Obr.16 Vruty s vnitřním závitem M4
provedení
Obr.17.Vnitřní uspořádání a provedení popisovaného anténního tuneru.
detail vývodu statoru
Obr.18
Detail provedení vývodu statoru vakuového kondenzátoru. Na Cu fólii cca 45x15mm o tloušťce 0,16mm je podél delšího okraje naletován CuAg drát průměru 4mm a takto vzniklý praporek je následně vytvarován podle trnu o průměru cca 50mm a fólie je přitažena pod horní část dvojdílného izolačního stojánku.
vac con
Obr.19 Upevnění vakuového kondenzátoru.
pohled na hotový tuner
Obr. 19
Pohled na dohotovený zde popsaný anténní tuner. Předpokládám použitelnost do 1,5 kW. Z hlediska nákladů nejdražší položkou je vakuový ladící kondenzátor 10-1200pF (dá se občas koupit na eBay v ceně cca 3-4 tis. Kč), Toroid T225-2B jsem objednal na eBay. Ostatní součástky se ještě občas objeví na radioamatérských burzách. Tento přístroj jsem postavil z větší části ze "šuplíkových zásob" - nedá se přesně kopírovat, ale tento článek může dobře posloužit k vytvoření inspirace, při hledání řešení. Všem konstruktérům přeji radost z funkčního díla.
Sestaveno a odzkoušeno v létě roku 2018. Autor: Franta Schmid - OK1AMF