Anténní tuner s upraveným kulovým variometrem
(z radiostanice R-118 a pod.):
Okolnosti mě vnukly myšlenku, postavit malý a tichý anténní tuner pro výkony cca 500W. Volba tradične padla na dolní propust s minimálními ztrátami, tudíž L-článek doplněný seriovým zapojením L-C. Teorie a popisů se vcelku najde dostatek, doporučuji prostudovat velmi pěkný článek od Mirek Sperlin OK2BUH http://ok2buh.nagano.cz/first/Antenni%20tunery.html a článek: Laco Polák OK1AD v časopisu RA 4/2004 strana 27 "Anténní tunery s kulovým variometrem".

....... základní myšlenka je zde, zapojení mám odzkoušené na tuneru s "rol - cívkou z RDST Třinec" :
Schema


Detailní schema následuje. (Záleží na velikosti skřínky, zda umístit Rz 50 Ohm/100W dovnitř, nebo připojovat externí odpor konektorem X3).

Schema

Použil jsem plastovou skříňku o rozměru 260x78x178 mm . Pro představu následuje návrh popisek předního a zadního panelu, které jsem
vytiskl na samolepící fólii. Panely jsou zhotoveny z Al plechu 1 a 1,5mm.:
návrh panelů


V první řadě jsem upravil kulový variometr rozdělením statorových vinutí uprostřed, dle následujících obrázků.Vývody cívek jsem očísloval dle schematu podle smyslu vinutí, tak jak jdou zasebou

vario
Původní spoj - střed statorového vinutí - přerušit v prostřed a opatrně otočit nahoru

vario
Do otvorů v boku jsem přidal šroubek M3 a z obou stran pájecí očka.

vario
Postříbřeným drátem průměru 1- 1,5mm vytvarovat spoj mezi cívkou a pájecími očkey.

Přepínač P1 je keramický přijímačový typ (2 desky) 3 x 3 polohy, P2 a P3 po jedné keramické desce 3 x 3 polohy. C1 = otočný kondenzátor 20-600pF, se šnekovým převodem 24:1. Variometr jsem opatřil planetovým převodem 7,2:1. Osičky průměru 6mm obou ladicích prvků jsou opatřeny izolačnímu spojkami. Pro jednoduší reprodukovatelnost nastavení jsem na ovládání použil odečítací stupnice na "ARIPOT" (1000 dílků na 10 otáček). Kontakty přepínačů propojené dle schematu na každém jednom paketu jsem propojil postříbřeným drátem průměru 1,5mm před montáží na pomocné panely. Až po připevnění přepínačů na pomocné panely, jsem upevnil variometr s izolační spojkou a planetovým převodem a propojil spodní vývody cívek s přepínačem P1.
Kondenzátor 200-600pF

pohled na použitý kondenzátor.
postupná montáž

Postupná montáž, pohled ze spodu.
postupná montáž
Pohled ze zadu, v otvorech variometru
jsou vidět upevňovací hmoždinky průměr 5mm.kontrola L     Po propojení variometru s přepínačem P1 jsem měřil indukčnosti jednotlivých kombinací
    propojených cívek variometru v polohách přepínače L1, L2 a L3.
         poloha L1 = 9,50-48,0 uH,  všechny 3 cívky v sérii  (0-410 dílků na stupnici)
         poloha L2 = 2,65-11,8 uH,  2 statorové cívky v sérii, paralelně s rotorem.  (0-410 dílků)
         poloha L3 = 1,50- 4,0 uH    všechny 3 cívky paralelně.  (0-485 dílků)
   Výsledek v celku uspokojivý.
   Následovala montáž do spodku krabičky spolu s předním panelem, propojení měřicího obvodu
   a pozdější propojení s měřícím přístrojem připevněným na předním panelu.
   Před konečným připevněním kondenzátoru jsem připojil k přepínačům všechny kabely,
   které vedou ke konektorům na zadním panelu.průběžná montáž průběžná méntáž


Konečný výsledek je zde, pohled na zadní část přístroje a pohled na předek dokončeného přístroje následuje.
zadní panel Pohled na předek  hotového přístroje


Nastavení se bude pro každou anténu lišit, proto doporučuji připojit stávající anténu ( třeba LW) a pomocí anténního analyzátoru ( například MFJ259B) najít pro jednotlivá amatérská pásma minimální SWR změnou C a L. Kmitočet, typ nastavení, nastavení dílků na stupnicích C a L vyplnit v tabulce. To pak bude pro použitou anténu v jejím daném umístění platit a usnadní to nastavení při přechodu mezi bandy. Nemáme-li anténní analyzátor postupujeme takto:Vyladit TRX na kmitočtu, kde je zrovna volno! při nejnižším výkonu do umělé zátěže 50 Ohm, přepnout na anténu (LW) a hledat kombinací L a C nejvyšší výkon při nejnižším SWR. Pozor, ladění je velmi ostré, proto je potřebná veliká trpělivost.


Příklad , jak bude vypadat taková tabulka:
QTH 1 ant.LW 34m TYP C RANGE L SWR
1,81 MHz C-L 1120 L2 230 1,1
1,90 MHz C-L 905 L2 140 1,1
3,5 MHz L-C 205 L2 354 1,1
3,8 MHz L-C 153 L2 275 1,1
7,0 MHz L-C 240 L3 202 1,1
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
18,7 MHz LC-S 42 L1 286 1,1
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .


Pokusil jsem se zde podat obrázek, jak lze přistupovat při zhotovení přístroje ze "šuplíkových zásob" - nedá se přesně kopírovat, ale může dobře posloužit k vytvoření inspirace, při hledání řešení. Všem konstruktérům přeji radost z funkčního díla. Přepínače i variometry se ještě občas vyskytují v nabídce vojenského výprodeje zde :  Sestaveno a odzkoušeno v roce 2010. Autor: Franta Schmid - OK1AMF