Přepínač Pí-článku pro větší výkony:


Stavět TRX se v dnešní době nevyplatí, na trhu je dost slušný výběr komerčních přístrojů pro radioamatéry. Zájemcům o technickou tvořivost pak zbývá zabývat se různými doplňky na vylepšení hamshacku. Mimo antén a anténních tunerů jsou to například PA pro výkony nad 1kW. Problém je s výběrem vhodného přepínače pro Pí-článek takového koncového stupě. Musí splňovat podmínky dobrých vysokonapěťových i proudových vlastností. Běžné přijímačové přepínače na keramice viz.obr. 1 jsou použitelné cca do 500W výkonu, i když se propojí několik desek paralelně, nevyhovuje pro VF napětí při vyšších výkonech [1]. Vzhledem k tomu, že speciální přepínače jsou pro většinu našich radioamatérů nedosažitelné a cenově nedostupné, nezbývá než se uchýlit ke staré osvědčené praxi nějak si poradit.


PŘEPÍNAČ VHODNÝ CCA DO 500w
Obr. 1
Z nedávného armádního výprodeje je mezi radioamatéry k mání několik modifikací přepínačů na keramice z RDST TŘINEC a z jeho anténního dílu. Výhodou tohoto typu přepínačů je dostatečný počet poloh a to, že jedna keramická deska může obsahovat 2 na sobě nezávislé přepínače. Pevné kontakty jsou připevněny šroubky M2 tak, že se dají libovolně sestavit a kombinovat. Rotory jsou buď s jedním kontaktem, nebo kombinované, což umožňuje i lepší volbu zkratování nepoužitých cívek v Pí-článku. Příklady jsou na obr. 2. Osa je keramická průměr 9mm, vzadu opatřená nalepeným opěrným ložiskem pro kuličku a vpředu redukcí s osou průměr 6mm na které je ozubená rohatka pro fixaci jednotlivých poloh. Viz obr. 3 a 4. Na obr. 5 je keramická osa


PŘEPÍNAČ VHODNÝ CCA DO 500w
Obr. 2
zbavená původního osazení – po ohřátí čepičky ložiska viz. Obr. 3. Na plynovém sporáku nebo ohřátím plynovým hořáčkem povolí epoxid, kterým je k ose přilepena a lehce se dá sklepnout. Pak se dají jednotlivé sběrače po uvolnění šroubků na objímkách lehce stáhnout a zvolit vlastní kombinaci. Stejným postupem lze sundat i objímku s osou o průměru 6mm.
ložisko
Obr. 3


oska
Obr. 4


keramická osa 9mm
Obr. 5


V mém případě jsem měl přepínač s krátkou keramickou osou a chtěl jsem složit přepínač pro Pí-článek k zesilovači s GU43B. Viz obr. 6.
Na obr.7 je další varianta zapojení s využitím přepínacích segmentů z přepínače anténního dílu radiostanice „TŘINEC“ na důkladné zkratování nepoužitých cívek pí-článku.
pí-člínek pro gu-43b
Obr. 6 - Pí-článek pro PA s GU-43B
pí-člínek pro gu-43b
Obr. 7 - Pí-článek pro PA s GU-43B s lepším skratováním pasivních sívek.
Použil jsem keramickou osu ze starého inkurantního kondenzátoru, která mě má průměr 9mm. Po nasunutí sběračů (pozor na správné pořadí a orientaci) jsem epoxidem přilepil oba konce – osu s rohatkou a opěrné ložisko, viz obr. 8. Vlevo u zadní části samostatný segment P-1B obr. 9, vpravo dtto P-1C obr. 11. Vprostřed pak na jednom segmentu P-1D a P-1A obr.10.
osa s přepínacími segmenty
Obr. 8 Sestavená osa přepínače s přepínacími segmenty, opěrným ložiskem a osou s rohatkou.
segment
Obr. 9
segment
Obr. 10
segment
Obr. 11
Kolem původního přepínače je moc železa, čemuž jsem se potřeboval vyhnout, tak jsem použil jen část, čelo s otvorem pro osu a čepem západky a příchytek pružiny. Viz obr. 12.
klec přepínače
Obr. 12 oddělení části klece přepínače - použil jsem pouze část napravo.

použité části z původního přepínače.
Obr. 13 Použitá část z původního přepínače a nový třmen s opěrnám ložiskem
Po odříznutí bočnic a opilování řezu jsem vyvrtal v osách čepů pro rohatku a pružinu otvory průměr 2,5mm a vyřízl závity M3 pro upevnění svorníků průměr 3x133mm opatřených na obou koncích závitem M3. Zadní příčná opěrka o rozměru 6x14,5x84mm je zhotovena z VF izolační hmoty používaných v ruských radiostanicích místo keramiky. Uprostřed jsem vyvrtal otvor se závitem M6 a opěrné ložisko s původní kuličkou jsem zhotovil ze šroubu M6 a zajistil maticí M6 zeslabenou na cca 1,5mm. Nastavená poloha pak bude zafixována maticí M6 ze zadu. Rosteč otvorů průměr 3mm pro svorníky je 72mm Viz obr. 13. Zkušební sestava je na dalším obr. č. 14 – dá se seřídit funkce západky s rohatkou pro fixaci jednotlivých poloh přepínače.
klec s osou a otočnými kontakty.
Obr. 14 Kontrola sestavené klece a seřízení polohy rohatka se západkou.
Distanční sloupky mezi segmenty přepínače jsou z teflonu průměr 9mm s otvorem průměr 3mm.V přední části přepínače je délka rozdílná, vzhledem k různé výšce výchozích segmentů. Tyto distance mají délku 1x 26,2mm a 1x 23mm. Mezi 1. A 2. A 2. A 3. Segmentem jsou celkem 4 distance dlouhé 20mm a za 3. Segmentem jsou 2 distance 22 mm.Při skládání systému je třeba uvolnit všechny sběrače na ose s trochou trpělivosti postupně nasouvat distance, pak prokličkovat s 1. Segmentem přepínače a otočné kontakty nastavit na správnou stranu segmentu. Další distance a střední segment. Nejsložitější je prokličkovat se středním dvojitým segmentem – zde je dobré ještě nemít osu vsunutou v čelném (ložiskovém) otvoru tak, aby se dalo lépe prokličkovat mezi jednotlivými segmenty přepínače. Dále prostrčit osu na doraz, navléci poslední segment a distance. Po stažení systému a nastavení vůle opěrného ložiska (kuličky) je třeba v jedné krajní poloze přepínače nastavit do správných pozic postupně všechny sběrače tak, aby procházely všemi pozicemi přepínače bez odporu. V těchto polohách se pevně dotáhnou šroubky na fixačních kroužkách. Složený přepínač je na obr. 15, 16 a 17
sestavený přepínač
Obr. 15 - Sestavený upravený přepínač
sestavený přepínač
Obr.16
sestavený přepínač
Obr. 17
Pozn.: Podobnou úpravu jsem použil v PA 1kW s 3xRE025XA ve [2] s použitím 2 segmentů osazených na 4 samostatné přepínače, ale jako distance jsem použil mosazné sloupky a na zadní část s opěrným ložiskem jsem použil výřez z původní klece přepínače. Funkci sice plní dobře, ale je to moc kovu v blízkosti součástí Pí-článku.
[1]- http://om6abb.bab.sk/
[2]- http://ok1amf.sweb.cz/konstrukce/PA1kW/PA1kW_.pdf

V Chomutově únor 2010                                                           OK1AMF Franta Schmid
převedeno do z pdf do formátu html 09/2010