Přepínač antény pro SDR "PERSEUS/TRx"


Vzhledem k zajímavým vlastnostem SDR přijímače PERSEUS jsem se rozhodl využít jej ve spojení s TRx-em TS-570D a s PA 1kW. Vzhledem k tomu, že je náchylný na poškození silným vf signálem na anténním vstupu (výrobce na nutnost ochrany před silnou vf výslovně upozorňuje), vznikl přepínač Rx/Tx, který zde zmiňuji pro inspiraci zájemcům o využití tohoto zajímavého Rx-u ve spojení s TRx-em. Přepínač je ovládán šlapkou PTT-in (nebo PTT relátkem TRx-u) a obstarává svým výstupem PTT-out přepínání TRx-u, (nebo PA). Současně přepíná do sluchátek nf výstup PC/TRx pro potřebu příposlechu při CW provozu a umožňuje přepnutí výstupu TRx-u do sluchátek při příjmu, pro kontrolu kmitočtu pro TX (nebo nalezení QSX kmitočtu při provozu split).
schema
Obr. 1 schema zapojení


Použil jsem 3 relátka na 26V s kontakty 2xpřep. (plněná dusíkem). K1 přepíná výstup PTT pro TRx a obsluhuje přepnutí dalších 2 relátek pomocí T2 a T4. K2 přepíná výstup z PC do sluchátek a při vysílání příposlech z TRX-u do sluchátek. K3 je použito na přepínání antény mezi vstupem SDR a při vysílání mezi TRx a PA. Při vypnutém síťovém vypínači jsou relátka v klidu, anténa je propojena na výstupní konektor pro TRx a výstupní konektor antény pro SDR je uzemněn. To umožňuje pracovat s TRX bez externího RXu. Výstup nf z TRx je připojen do sluchátek. Relátka K2 a K3 jdou načasovat na menší prodlevu mezi přítahem a odpojením pomocí R7 C6 a R5 C5. Výstup nf PC je možno přepnout ručně přepínačem do reproduktorů PC, když chceme jen poslouchat. Přepínač je doplněn zdrojem +5V/1A s ochranou proti přepětí pro napájení SDR Rx-u PERSEUS (což není nutné – výrobce trvá na použití zdroje dodaného s přístrojem!). Vše krom přídavného relé, o kterém bude ještě dále zmínka je umístěno v plechové krabičce U-AH313 152x66x148 mm, kterou jsem kdysi zakoupil v GME v Plzni. Schéma zapojení tištěného spoje je na obrázku 1, propojení s vnějšími součástkami viz obr. 2.
schema
Obr. 2 Blokové schema přepínače


Koaxiální polarizované relé RPV5/7 z letecké radiostanice na obrázku 3 a 4 připojuji přímo na vstupní konektor PERSEA, v klidu je vstup uzemněn a až po přepnutí je propojen s anténním výstupem přepínače. Tím zajišťuji bezpečnou (zdvojenou) ochranu vstupu rádia proti silním vf signálům při vysílání s výkonem 1kW do drátové antény na 80 a 160 m. Toto relé je spínáno přes jack konektor X4 paralelně s relátkem K3. Kotva relé je krátkým koxiálem propojena s k BNC konektorem, který je upevněn na společné podložce z 3mm Al plechu. Kontakt spojený v klidu s kotvou je uzemněn přímo na konektoru, spínaný kontakt je pomocí koxiálu RG174 a BNC konektoru připojen na výstup přepínací krabičky. Cívka relé je připojena pomocí stereo-jacku 3,5mm k cívce K3. Pozor na polaritu! (Myslím, že by se zde dalo dost dobře použít i jakékoliv přepínací jazýčkové relé na 24V).
externí relé
Obr. 3 externí relé na konektoru.
externí relé
Obr. 4 externí relé na konektoru ze spoda.
tištěný spoj
Obr. 5 Návrh tištěného spoje
externí relé
Obr. 6 Rozložení součástek a rozměry destičky.

Pozn.: S1 je na předním panelu, na desce jsou použity jen pájecí body, T3 je použit KT502 místo BTV5a LED1 je běžná červená.
Tištěný spoj je připevněn k zadnímu panelu za panelové konektory „jack“ 3,5mm, jak je zřejmé lépe z obr. 9 a 10. Propojení konektorů vf je 50 ohmovým kablíkem RG174 a nf pomocí stíněné dvojlinky

Seznam součástek

Díl: Hodnota: Díl: Hodnota: Díl: Popis:
           
B1 RB1A IC1 7805R JP1 ANT
B2 RB1A IC2 TLP521-2 Optočlen JP2 ANT_SDR
C1 330n K1 2B-4624(2xpřep) JP3 ANT_TRX
C2 330n K2 2B-4624(2xpřep) JP4 JACK_PHON
C3 2200M/25V K3 2B-4624(2xpřep) JP5 JACK_PHON
C4 220M/63V R1 2k2 JP6 GND
C5 1M/35V R2 47R JP7 +5V_PERSE
C6 1M/35V R3 2k2 JP8 -5V_PERSE
D1 1N4148 R4 2k2 JP9 10V~/1,75A
D2 BZX85/5V6 R5 2k2 JP10 10V~/1,75A
D3 1N4148 R6 4k7 JP11 19V~/0,67A
D4 1N4148 R7 4k7 JP12 19V~/0,67A
D5 1N4148 R8 2k2 JP13 ANT_SDR
D6 1N4148 T1 BC307 JP14 ANT
D7 1N4148 T2 2N3704 JP15 ANT_TRX
D8 1N4148 T3 KT502 JP16 PTT_in
F1 1A T4 2N3704 JP17 PTT_in
Transformátor jsem použil inkurantní 220V/ 10V-1,7A (lépe by vyhovoval 6,3V/1A) a 19V-0,67A. Konektory jack pro připojení šlapky PTT v zadním panelu
a sluchátek v předním panelu jsou prům. 6mm a ostatní 3,5mm.


externí relé
Obr. 7 Před montáží o krabičky.


externí relé
Obr. 8 Před montáží o krabičky.


externí relé
Obr. 9 rozmístění součástek ve skříňce.


externí relé
Obr. 10 Poloha destička ve skříňce.


externí relé
Obr. 11 Zadní panel s konektory.


externí relé
Obr. 12- Přední panel.


Tento článek není stavebním návodem, ale ukázkou možného řešení, jak použít SDR rádio s TRX-em.
V Chomutově, duben 2009                                                                                           Franta Schmid OK1AMF

Přepsáno z formátu pdf do formátu html v září 2010