Přípravek na formování elektrolytických kondenzátorů pro VN zdroje.Elektrolytické kondenzátory používané v pulzních zdrojích vhodné pro VN zdroje většinou neznámého původu koupené ve výprodejích a na burzách je vhodné před zapojením do filtru VN zdroje otestovat a hlavně naformovat. Řeč je o kondenzátorech s kapacitou několika set MF na provozní napětí 400, nebo 450V příklad viz obr.1.
Zapojení je jednoduché – Oddělovací trafo cca 230/210-250V, dioda, přepínač se střední nulovou polohou a pár drobností viz schema na obr. 2.
Žárovka s odporem 4k7 omezí nabíjecí proud a slouží jako vybíjecí odpor. Měřidlo je s ručičkou uprostřed a R2 je nastaven přibližně na +/- 100mA antiparalelní křemíkové diody D2 a D3 chrání měřidlo proti přetížení.
Po připojení kondenzátoru (pozor na polaritu!) a přepnutí do polohy „I“ - nabíjení ukáže ručička M1 průběh nabíjení výchylkou v pravo a postupně klesá k nule. Podle kapacity kondenzátoru a jeho stavu někdy ustálení na nulovém proudu trvá déle. Formování kondenzátorů lze uspíšit střídavým nabíjením a vybíjením. Pokud nedojde po nějaké době během nabíjení k poklesu ručičky měřidla na nulu, není kondenzátor zcela v pořádku. V poloze „0“ jsou připojovací svorky od zdroje odpojeny.
elyty pro pulzní zdroje

obr. 1: 
Příklad provedení kondenzátorů pro pulzní zdroje

schema
Obr. 2 Schema zapojení
POZOR! - před odpojením testovaného kondenzátoru je vždy vhodné přepnout na vybíjení (poloha přepínače „II“ - výchylka ručičky M1 v levo) a počkat na pokles ručičky měřidla na nulu. Napětí na kondenzátoru (v mém případě cca 290V) by mohlo při neopatrném dotyku nepříjemně překvapit.


Mechanická konstrukce:
Využil jsem zkušenosti OK1CJB viz. stránky:http://ok1cjb.nagano.cz a na přípravek jsem použil upravenou skříňku ze starého počítačového zdroje.

Obr.3 - Vnitřní uspořádání.
t
Obr.4 - Vnitřek z levého boku.

Obr.5 - Zadní strana.

Obr.6 - Přední panel
Jako nožičky jsem použil kroužky o průměru 12 mm vyseknuté ze staré podložky pro PC myš a přilepené ke dnu skříňky vteřinovým lepidlem.

V Chomutově 09/2008OK1AMF                                                    Přepsáno z *.pdf formátu do formátu *.html v měsíci září 2010