Dálkové přepínání antén dvoudrátově po koaxiálu

Původní kabely, které mám vyvedené na střechu panelového domu skončily před několika léty nenávratně zazděné pod zateplením domu, bez možnosti obměny a doplnění. Potřeba obměny antén s možností rozšíření a dalších pokusů mě vedla k úspornému řešení přepínání antén dálkově pomocí jednoho stávajícího koaxiálu pro VKV anténu s využitím druhého stávajícího napáječe od vertikálu pro KV.
Upravil jsem schéma dle řešení W1CUW přepínač původně pro 4 antény jsem rozšířil o přepínání 2 antén VKV a s ovládáním po VKV koaxiálu. Viz. Obr.1 a 2. Původně jsem použil 2 relátka ze zdroje radiostanice R-118. To se ukázalo nevhodné, na všech výstupech bylo nevyhovující vysoké PSV a snaha po kompenzaci nepřinesla slušný výsledek, začernalé kontakty relátek mi též připadly nespolehlivé, tak jsem se rozhodl původní provedení rozšířit o další relátka K3-K6 určená pro VF použití, viz schéma na obr.3.
Pro KV do 30MHz a výkon kolem 1kW lze použít i menší přepínací relátka s pozlacenými kontakty na 2x 8, nebo 1x 16A/250V, ale já jsem použil součástky ze svých "šuplíkových" zásob a tak vznikl přepínač antén, který zde publikuji.


původní schéma
Obr.1 Původní zapojeníold sw
Obr.2 Provedení podle původního návrhu.
konečné schéma

Obr.4 Schéma konečného provedení. (Klikni na obrázek, v novém okně se otevře zvětšené schéma)
OPRAVA:V původním provedení jsem přehlédl chybu u propojení klidového kontaktu K3 na výstupní konektor X7 A1HF viz. X Výstup A1HF zůstal propojen s A3HF a A4HF
(dokud jsem nepřipojil třetí anténu do A3HF, tak jsem tu chybu netušil)
.

Systém představuje 3 samostatné bloky:
1.- Blok napájení s přepínačem,viz Obr.5,6,7
2.- blok slučovače (oba jsou umístěné v místnosti operátora) viz Obr. 8
3.- relátkový blok viz Obr.9 je umístěný poblíž antén (na střeše).

1. Blok napájení:
Transformátor 230V/22V je připojen přes síťový spínač, pojistku 0,315A a tlumivku s odrušovacími kondenzátory, usměrňovače jsou s filtračními kondenzátory umístěny přímo na otočném přepínači. Poloha 1= bez napětí na výstupním konektoru, poloha 2= -26V na GND, poloha 3= +26V a GND a poloha 4= 22V střídavých na výstupu. Vzhledem ke střídání polarity na výstupu při přepínání antén, jsou důležité vybíjecí odpory R1 a R2 3k3 (lépe 1k5/0,5W)paralelně k elektrolytům C1 a C2. Vše je umístěno v kovové krabičce z poškozeného starého reflektometru, původní otvory vpředu a vzadu jsem překryl destičkami na DPS. Rozměry krabičky jsou podmíněny velikostí transformátoru a použitého přepínače. Ve schématu není zakreslena indikační dioda LED tu jsem připojil přes sériový odpor 1k5 přímo na sekundární vinutí transformátoru.

blok napájení
Vnitřek ovládací skříňky
Obr.5

blok napájení

Přední panel s tabulkou pro popis antén,přepínačem, led a vypínač.
Obr.6

blok napájení

Zadní panel se síťovým konektorem,s pojistkou a výstupním konektorem
Obr.7
2. Blok slučovače:
slučovač
Obr.8

Krabičku slučovače jsem zhotovil z destiček na DPS a má rozměry 105x62x34 mm, víčko je pak přišroubované šroubky M2 (matičky jsou naletované na spodku DPS pásek po obvodu, viz obr.8). Rozměry jsou opět dány rozměrama použitých součástek.
Limitujícími prvky sou rozměry tlumivky a vazebního kondenzátoru CK1. Jako první jsem sletoval rámeček z obvodových destiček, poté obvodové pásky pro matičky na připevnění víčka. Po přiložení víčka s otvory pro šroubky M2 jsem je svrtal s krabičkou a z vnitřní strany krabičky jsem přiletoval matičky. Po odendání víčka jsem po celém obvodu přiletoval dno krabičky. Na propojení s ovládací krabičkou je použit stíněný kablík s tříkolíkovým konektorem na jednom konci a na druhém s konektorem SYNC. Vše je patrné z Obr.7 a 8.

3. Relátkový blok:
Je umístěn v instalační plastové krabici 225x180x85mm. Všechny součástky jsou připevněny na podložce z plexiskla, která je připevněna samořeznými šroubky k nálitkům na dně krabice.ANT.SW.
Obr.9   Vnitřní uspořádání součástek v relátkovém bloku. Při testování jsem se nevyhnul použití kompenzačních vysokonalěťových keramických kondenzátorů umístěných na konektorech X6 (C7), X9(C13) a X10(C14). U konektoru X4 jsem použil malý vzduchový otočný kondenzátor (C9).

K1= relé s jedním přepínacím kontaktem s cívkou na 24V,
K2= jako K1,ale se dvěma přepínacími kontakty.
K3 = vakuové relé s jedním přepínacím kontaktem (SPDT), typ JENNINGS RJ1A26-0441,
K4 a K5 = vakuové relé s jedním spínacím kontaktem, typ V1V,
K6=dusíkem plněné relé s přepínacím kontakem, s cívkou na 24V.

Výsledky testu SWR analyzátorem MFJ-259B při zátěži Rz=50 Ohm na výstupním konektoru ANT1-ANT4
ANT.1       ANT.2       ANT.3       ANT.4      
MHz SWR R X MHz SWR R X MHz SWR R X MHz SWR R X
1,76-2,8 1,1 44-45 5-1 1,76-2,45 1,1 45 5-0 1,75-2,52 1,1 45 5-0 1,75-2,35 1,1 45 5-1
2,8-29,9 1,0 45-43 0-0 2,46-30,5 1,0 45-49 5-8 2,52-33,43 1,0 45-48 0-3 2,35-23,5 1,0 45-53 0-3
29,95-42,8 1,1 43-40 0 31,1-33,79 1,1 49-47 5-8 33,4-42,9 1,1 52 9-8 24-29,9 1,1 54-58 2-4
43 - 45 1,2 40 0 34-44,4 1,2 45-44 9-10 43-55,7 1,5 40 16 30-33 1,2 58 10
45,2-56,9 1,3 38-34 0 50-58 1,5-1,6 39-31 14-8         50-55 2,1-2,3 44-27 34-31

Vlastnosti VKV přepínače vyhodnotím až po připojení antén, to není pro mně až tak zcela rozhodující. Můj zájem je soustředěný více na práci v rozsahu krátkých vln 160 - 10m a v tomto rozsahu měření prokázalo velmi slušné výsledky, viz tabulka.

v reálu
Obr.10 Na střeše po přiojení prvních 2 antén.

pohled na umístění
Obr.11 Umístění u paty pomocného a hlavního stožáru


V Chomutově SRPEN 2019 OK1AMF
Opraveno v září 2020 OK1AMF - zrušen výstup na 1. anténu - A1HF