SWR metr se symetrickým vedením:    Našel jsem na internetu jednoduché zapojení reflektometru s měříícím vedením, tak jsem se cvičně pustil do stavby. Púvodně jsem použil dvou ručičkové měřidlo určené pro SWR metry,ale když jsem po zkušebním provozu zjistil, že citlivost přístroje je závyslá na kmitočtu, vyměnil jsem původní měřidlo za dva samostatné mikro ampérmetry TESLA DHR5 max. 200uA. Zapojení viz.obr.1.
     Popis záměrně začínám od konce.
     Seřízení provedeme pomocí TRX připojením na vstup a na výstup připojíme bezindukční odpor 50 Ohm, potenciometrem nastavíme max. výchylku na měřidle "POWR" měřidlo "SWR" musí ukazovat nulovou výchylku. Potenciometr necháme v této poloza a následně přepojíme TRX na výstup (ANT) a odpor 50 Ohm připojíme na vstup (TRX). Měřidlo SWR musí ukazovat max. výchylku a měřidlo POWR nulu. Na kompenzaci případných rozdílů jsou k potenciometrům v sérii zapojeny trimry 4K7.
     Předem musím upozornit, že tento SWR metr není vhodný pro použití s malými výkony (QRP) na krátkých vlnách, už vůbec ne na 160m pásmu. Citlivost je silně závislá na kmitočtu. Nejlepší výsledky jsem naměřil v pásmu 430MHz. Ani při záměně diod za germániové nedošlo k podstatnému zlepšení citlivosti v závislosti na kmitočtu.

schéma
Obr. 1: Zapojení SWR metru je rozděleno na bloky A=výkres měřícího systému, B=schéma zapojení zadního panelu a C= schéma zapojení předního panelu.
LEGENDA k obr.1:
Blok "A"- měřící vedení je tvořeno třemi postříbřenými Cu trubičkami L1-průměr 6mm x 82mm a L2,L3,- průměr 4mm x 71mm které jsou fixovány ve dvou izolačních destičkách viz. detail "a" (použil jsem sklolaminátovou destičku tloušťky cca 2,5mm - dobře vyhoví kousek odleptané DPS. Obě destičky je potřeba svrtat společně pro zachování stejných roztečí otvorů).
Detail "b" je oboustranná DPS 31 x 110mm,a detail "c" jsou dvě oboustranné DPS 31 x 25mm s otvory pro průchodkové kondenzátory ( v mém případě průměr 6mm). Sestava je zřejmá z obrázků č.2 vpravo, 3 a 4 dole.


vedení
Obr.č.2 Sestava měřícího vedení.
postup montáže
Obr.3  Konektory je zapotřebí přišroubovat na zadní panel přístroje (výkres zadního panelu je na obr.5, pod matičkami M3 na vnější straně jsou letovací očka ohnutá do pravého úhlu, ke kterým jsou přiletovány DPS "c" Obr.1 A (pozor na pozice pro průchodkové kondenzátory), Matičky jsou přiletovány ke konektorům, ke středním vývodům konektorů je na obou koncích přiletována L1.Elektrické zapojení je podle Obr 1 blok B
sestava
Obr.4> Po propojení odporů, diod a průchodkových kondenzátorů je z vrchu na DPS boční díl "c" přiložen DPS díl "b" viz. Obr.1 Blok A a z vnitřní strany přiletován tak, že oba konektory včetně měřícího vedení a součastek tvoří jeden kompaktní blok i po odšroubování osmi šroubků M3, kterými jsou konektory připevněny k zadnímu panelu přístroje.
Zadní panel
Obr.5 zadní panel (viz. Obr.1 blok A a B) Materiál DPS 2mm , 142x52m. A= DPS oboustranná 110mm x 25mm po obou stranách přiletovaná k zadnímu panelu, B= odstraněná měď okolo měřícího systému.C=c viz. obr.1A. Provedení viz. obr. 7,8.

zp
Obr.6 Zadní panel z vnitřní strany.

sestava
Obr.7 Zadní panel a box "B" (obr.1) před konečnou montáží.

Před nástřikem zadního panelu jsem pomocí ruční gravírky vyfrézoval drážku okolo měřícího boxu viz. "B" na obr.6, místa pro konektory a distanční sloupky mezi zadním a předním panelem jsem ošetřil krepovou samolepkou, aby zůstala vodivá.
pic3
Obr.8 Seatava pohled zhora
skříňka
Obr.9 Skříňka z plexiskla slepená lepidlem na akrilátové plasty typ ACRIFIX 150116 a povrchově upravená broušením za mokra na rovné ploše smirkem o zrnitosti č 800.


výkres
Obr.10 Výkres na jednotlivé díly krabičky A, vrchní díl 1 kus, B 2 kusy bočnice, C 1 kus spodek. Materiál akrylát (plexisklo) síla 2mm. a 2 ks rozpěrný sloupek D mezi přední a zadní panel.


Přední strana
Obr.11 Pohled zepředu
zadek
Obr.12 Zadní strana.


pohled
Obr.13 Pohled na dokončený přístroj.


V Chomutově Prosinec 2022 Franta OK1AMF