Odporový blok 50-75W
Při výměně vadné elektronky v PA 1kW s 3xRE025X přesto, že jsem ji předem žhavil 72 hodin,
po umístění v PA v té elektronce docházelo k "šlehnutí", občas i ke spálení pojistky a vypnutí
zásuvkového jističe. Ke stejným potížím došlo při oživování PA se 4x GU50 - po zapnutí vysokého
napětí došlo k výboji v elektronkách s devastujícím účinkem na pojistky a bočník ampérmetru ve
zdroji vysokého napětí.Když šlo zapnout vysoké napětí, při zaklíčování i malým vstupním výkonem,
došlo opět k havárii VN. To mě vedlo ke zhotovení tohoto bloku přepínaných výkonových odporů.
Cílem je snížit v PA anodový proud starších výkonových elektronek natolik, aby v nich
nedocházelo k výbojům a došlo tak k jejich pozvolné regeneraci.

Poznámka:
Přepínané odpory jsem zvolil z důvodu univerzálního použití pro různá napětí VN až do 4kV.
Schema
Schema nepotřebuje komentář. Použil jsem 11 polohový keramický přepínač nastavený na 7 poloh,
odpory jsou drátové na výkon 50-75W z vojenského výprodeje. Použité hodnoty nejsou kritické.
Uzemnění je spojené se skříňkou z hlediska bezpečnosti práce, protože k přípravku se připojuje
pomocí vysokonapěťových kabelů vysoké, životu nebezpečné napětí!

Provedení je patrné z následujících obrázků:
odporový blok
Pohled z hora
odporový blok
Pohled z dola
odporový blok
Přední panel
odporový blok
Zadní panel

Použití odporového bloku:
Použití odporového bloku je jednoduché - odpojím HV zdroj v PA od anodové tlumivky, Výstup ze zdroje připojím
pomocí vysokonapěťového kabelu do svorky "IN" odporového bloku a druhý vysokonapěťový kabel ze svorky
"OUT" připojím k anodové tlumivce. Uzemňovací svorku propojím kablíkem s uzemňovací svorkou PA. Přípravek
nastavím na největší odpor, po nažhavení elektronek v PA zapnu vysoké napětí a přepnu PTT PA na "TX" -
postupně přepínám na menší odpor, až se začne zvyšovat anodový proud. V té poloze nechám zařízení pod
kontrolou zapnuté tak dlouho, až dojde ke snížení anodového proudu na klidovou hodnotu.

odporový blok
Blokové schema použití  (místo antény používám vždy odporovou zátěž 50 Ohm/1,5kW)

Pro inspiraci při řešení potíží s vysílacími elektronkami, které byly dlouho mimo provoz.
POZOR NA NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ VE ZDROJI, V PA A V PŘÍDAVNÉM ODPOROVÉM
BLOKU!!!BEZ ZNALOSTI BEZPEČNOSTI PRÁCE S VYSOKÝM NAPĚTÍM NEDOPORUČUJI SE DO
POKUSŮ V OBLASTI VYSOKÉHO NAPĚTÍ JAKKOLIV POUŠTĚT!!! ( KDYŽ, TAK JENOM NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ - ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NEODBORNÝM ZACHÁZENÍM NEPŘEBÍRÁM
ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.)


OK1AMF v Chomutově duben 2013