Umělá anténa pro QRO 50 Ohm/1kW
     V součastné době není problém zakoupit za přijatelnou cenu, (cena se odvíjí od výkonu) bezindukční odpory pracující do oblasti GHz v různém výkonovém provedení. Dají se najít na internetu pod názvem : Stripline Resistor Hybrid Dummy Load. Příklady jsou na Obr.1 - 6.

příklad rz
Obr.1 Příklad bezindukčních výkonových odporů
příklad
Obr.2 Odpory použité v popisované vrzi: 100 Ohm/500W
příkladObr.3 50 Ohm/250W
příklad
Obr.4 100Ohm/500W vývody izolované od chladící podložky
příklad
Obr.5 50 Ohm/500W

příklad
Obr.6 50 Ohm/800W

Schema
Obr.7 Zapojení

   V zátěži dle Obr.7 jsem použil dva paralelně zapojené bezindukční odpory 100 Ohm/500W s vývodem č.1 na podložce, viz Obr.2, které jsem po objednání a zaplacení na ebay obdržel cca za 14 dní. Pro montáž jsem použil žebrový Al chladič o ploše základny cca 850cm2, který jsem ve střední části příčně prořízl ruční okružní pilkou (Obr.8)do hloubky cca 2,5-3cm tak, aby mezi oběma odpory vznikla mezera cca 3-4mm (Obr.9 a 10). Důvodem je, aby se odpory tepelně vzájemně neovlivňovaly.
pilka

Obr. 8 Okružní pilka použitá na proříznutí chladiče.
chladič
Obr.9 proříznutá mezera v chladiči

mezera
Obr.10 proříznutá mezera v chladiči ze strany žeber
provedení
Obr.11 pohled do "domku" a zapojení


   Problém může vzniknout při obstarání vhodného profilu na chladič. Lze využít chladič vhodných rozměrů z vyřazených přístrojů, odkoupením z kovošrotu, nebo na internetu lze nalézt dodavatele Al chladičových profilů, které se nabízejí v délkách od 50mm do 3m.
   Před konečnou montáží je potřeba připravit jednotlivé díly pro budoucí "domeček" na uzavření prostoru odporů a pevné umístění připojovacího konektoru SO239 se čtvercovou přírubou. Použil jsem Al úhelník o rozměru 60x25x2mm z něhož jsem nařezal 3 ks dlouhé 90mm a 2ks dlouhé 58mm. Delší kousky jsou použity na čela (umístění kratší stranou ven od odporů)a horní kryt, kratší kousky tvoří boky domečku a jsou připevněny po 1 šroubu M3 kratší stranou směrem k odporům dovnitř "domečku". Ve středu jednoho boku je vyvrtán otvor průměr 14mm pro panelový konektor se čtyřmi otvory průměr 3,12mm pro šrouby M3. Na kratších stranách (25mm) jsou cca 10mm od okrajů vyvrtány otvory pro připevnění k chladiči pomcí šroubů M3 (M4) podle možnosti. Provedení je částečně patrné z Obr.11, 12 a 13.
   Odpory jsou umístěny po stranách štěrbiny vývody č.2 proti sobě, podmazány teplotně vodivou pastou a pevně přošroubovány pomocí šroubů M4x10, Vývody č.1 jsou ošetřeny na straně konektoru pomocí Cu pásky široké 8mm umístěné pod šrouby M4 a na každé straně panelového konektoru SO239 pode dvěma šrouby M3, který je umístěn ve středu širší části "domečku", který v závěru odpory odstíní od okolního prostoru. Připojení středního kontaktu konektoru s vývody č.2 odporů je provedeno krátkým kouskem drátu CuAg průměr 1,3mm, jehož konec pro připojení k vývodům č.2 odporů je ohnut asi v délce 3mm do protisměru (jako minivlásenka) do vzniklé mezery jsou podvlečeny ploché vývoy odporů a dokonale proletovány. Při této manipulaci je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození páskových vývodů (č.2) použitých odporů. Z opatrnosti jsem postupoval tak, že jsem spoj napřed přiletoval do konektoru a následně druhý konec k odporům.
konektor
Obr.12 Konektor na vnější straně delší části "domku"
domek
Obr.13 Bez horního krytu pohled do sestaveného "domku"
   Testoval jsem bez nuceného chlazení výkonem 800W cca 5 sec. bez potíží odpory vydržely. Další testy jsem provedl na kmitočtech 1,82MHz a 28500kHz s výkonem 500W a ve všech případech se odpory stačily uchladit a SWR naměřeno reflektometrem DAIWA nepřekročilo hodnotu 1. S přídavným ventilátorem by tato umělá anténa měla zvládnout plný výkon 1kW.

   Pro další využití a zdokonalení se nabízí možnost měření vf napětí na odporu pro výpočet výkonu, umístění teplotního čidla na chladiči k ovládání ventilátoru pro řízení nuceného chlazení.


Sestaveno a odzkoušeno v prosinci roku 2019. Autor: Franta Schmid - OK1AMF