Přípravek pro ovládání starého QRO z moderních transceiverů.

     U starších QRO fy. HEATKIT - viz. tabulka (pravděpodobně i u dalších výrobcú z doby elektronkových transceiverů) je přepínání RX/TX řízeno relativně vysokým záporným napětím, v uvedeném případě je použito konkrétně -120V, které po sepnutí proti kostře spíná relé a součastně upravuje předpětí g1 na provozní hodnotu,viz. Obr1. Z toho důvodu jsou tyto staré zesilovače výkonu bez přídavného obvodu neslučitelné se součastnými plně polovodičovými transceivery.
     U moderních TRX je přepínání QRO mezi RX/TX řízeno tranzistem NPN s otevřeným kolektorem s parametrem UCB = cca +80V a UCE = cca 60V a pro spínání relé RX/TX v QRO je většinou použito napětí +12 V.         Kamarádovi tato skutečnost unikla a po přímém připojení FTDX1200 a FT897 s QRO HEATKIT SB 230 se dostal do problémů s poškozením TRX.
To je důvod, proč vznikl tento článek.

QRO HEATKIT

schéma ovládání SB230
Obr.1 obvody přepínání RX/TX u QRO SB 230.
Na konektoru "FROM EXCITER RELAY" je tedy -120V, které je třeba uzemnit pro pepnutí na vysílání. Tato konstrukce počítala s použitím přepínaní pomocí nožní šlapky, nebo pomocí relé v TRX.
Následující schéma na Obr.2 nabízí jednoduché řešení k odstranění uvedeného problému.
schéma
Obr.2 Zapojení ovládacího obvodu QRO s přepínáním pro 2 transceivery. Podstata je v přidaném relé K1 se samostatným napájením 12V, jehož spínací kontakt je vyveden na konektor pro řízení QRO.

POHLEDObr.3 Vnitřní uspořádání.

Přípravek jsem umístil do standardní čtyřdílné plastové krabičky KP1 o rozměrech 91x66x39mm. Přední a zadní plastový panel o rozměrech 35x84mm jsem opatřil samolepkami krytými transparentní dekorační fólií.Na obr. 6 je předloha tisku pro zde popsané provedení na přepínání mezi TRX FTDX1200 a FT897. V použité krabičce je ještě dostatek místa na případné doplnění odporovými trimry na seřízení ALC, pokud se ukáže nutnost samostatného nastavení pro jednotlivé TRX, což je velice pravděpodobné, neboť tento QRO byl konstruován pro elektronkové TRX.
pred
Obr.4 Přední panel
zadní panel
Obr.5 Zadní panel
potisk
Obr.6 Tisková předloha pro popis panelů

ALC SB230
Óbr.7 Pro úplnost přikládám schéma obvodu ALC v QRO SB230Lze předpokládat, že i zde nemusí vše pracovat v souladu s potřebami pro řízení ALC moderních TRX, neboť mezi jednotlivými výrobci jsou rozdíly ve velikosti předpětí pro řízení výkonu pomocí ALC. Předpokládám, že bude stačit přidat do cesty ALC odporový trimr,viz následující schéma.

Návrh pro ALC
Obr.8 Upravené schéma s trimry pro nastavení správné úrovně ALC


   
Březen 2020 Autor: Franta Schmid - OK1AMF