Dorazy na otočný kondenzátor (vymezující krajní polohy):


    Poměrně drahé otočné kondenzátory nabízené pro výkonové koncové stupně a anténní tunery jsou věšinou precizní robusní konstrukce s jednou drobnou vadou, rotor nemá zarážky vymezující úsek minimální a maximální kapacity. Po demontáži ovládacích knoflíků je problém znovu správně nastavit polohu knoflíku vůči stupnici určující polohu nastavené kapacity. Tuto kosmetickou vadu jsem vyřešil jednoduchou úpravou, přidáním zarážek.
variable C
Obr. 1: Příklad kondenzátoru pro QRO před úpravou.
po úpravě
Obr.2: Po úpravě.
součásti
      Obr.3: Použité součástky:

1 ks mosazný kroužek průměr 8 x 6mm s otvorem 6mm.
Na obvodu proti sobě dva otvory se závitem M2.
1 ks šroubek M2x6mm, 2ks šroubek M2x12mm, 1 ks šroubek M2x18mm a 3 ks matičky M2.
nářadí
      Obr.4:Potřebné nástroje:

vrtáček průměr 1,6mm a závitníky M2
pomůcka
Obr.5:Pomůcka na závitníky M2.
pohled
Obr.6:výsledek úpravy

     Na Obr.1 je původní provedení kondenzátoru 25-1000pF koupený na eBay. Nosnou částí konstrukce kondenzátoru jsou mosazné sloupky. Toho jsem využil k přidání zarážek pro minimální a maximální kapacitu, viz Obr.2.
     Potřebný materiál je na Obr.3. Kroužek průměr 8x6mm s otvorem průměr 6mm je zhotoven z mosazné kulatiny, provrtán v ose vrtáčkem průměr 1,6mm a vyřezány závity M2. Z jedné strany je použit šroubek M2x18mm dorazu s kontramatkou, ze druhé strany je dán šroubek M2x6mm, který slouží k upevnění po nasunutí na hřídel kondenzátoru.
     Kondenzátor nastavíme na max. kapacitu a kroužek na hřídeli zajistíme tak, aby šroubek dorazu byl v ose nosného sloupku. Nyní cca 15mm od osy kondenzátoru těsně vlevo podle tohoto šroubku vyvrtáme otvor průměr 1,6mm do nosného sloupku, nastavíme kondenzátor na ninimální kapacitu otočením rotoru o 180°a na stejné straně (vlevo od štoubku dorazu) vyvrtáme druhý otvor průměr 1,6mm do kterých vyřízneme závity M2. (Při použití klasického vratidla na závitníky by nám překážela osička kondenzátoru, proto jsem použil k upevnění závitníků miniaturní sklíčidlo do průměru vrtáku 3,2mm na Obr.5. Pozor, nepoužívat vrtačku, ale závity řezat ručně !) Pro snadnější řezání závitů je vhodné použít byď mýdlovou vodu, nebo pár kapek denaturovaného lihu přidat do otvoru.
     Do těchto otvorů přijdou zašroubovat šroubky M2x18mm s kontramatkou, která zajistí šroubek proti samovolnému vytočení. Výsledek je na Obr.6 a po odříznutí hlaviček šroubků (není nutné) Obr.2.
     Omlouvám se řemeslně zručným konstruktérům za "polopatický" výklad, ne každý má dost vlastních zkušeností.


V Chomutově prosinec 2022 Franta OK1AMF