Klips pro testování SMD diod a R,L,C součástek:    Po létech odkládání jsem se dostal k potřebě pracovat s SMD součástkami. Mikropájku s regulací teploty včetně horkovzdušné pájecí stanice jsem vyřešil nákupem stanice JCD 8898 na internetu, viz.Obr.1. Manipulace s SMD součástkami mi dosud dělá problémy. Pro měření na diskrétních SMD součástkách se na internetu nabízejí měřící pinzety viz. Obr.2, nebo multimetry vybavené přímo měřící pinzetou.

     Když se pomíchají diskrétní součástky R,C a L a veliká část z nich nemá žádné označení, na to jsem si pomohl samosvornými měřícími klipsy které zde chci popsat a dají se použít ve spojení s vhodným testerem pro měření samotných součástek SMD, nebo součástek zapájených na DPS.
JCD8898
obr. 1: 
Pájecí stanice JCD 8898

měřící pinzeta
obr. 2: 
Profi pinzeta na měření SMD součástek

Základní součást na zhotovení samosvorného měřícího klipsu jsem použil běžný plastový "kolíček na prádlo", který jsem zacvakl na plochý pilník a s mírným přítlakem brousil obě části kolíčku součastně, až vznikla mezera cca 3,5mm a z vnější části se vytvořil obdélníkový otvor viz. Obr. 3 - 5. Měřící planžety jsem vystřihl z bronzového plechu o síle 0,3mm (pozor, podélná osa planžet musí být podle vláken ve směru válcování). Pokud není k dispozici bronzový plech jako polotovar, lze kontaktní planžety zhotovit z pružných kontaktů starších relátek.

broušení
Obr.3 broušení plošek
Plochý pilník lze nahradit několikanásobnou vrstvou smirkového papíru o zrnitosti 60, nebo80, tak aby brousil oboustranně.
postup
Obr.4 vlevo původní kolíček, vpravo po odbroušení
postup
Obr.5 vpravo po odbroušení
Planžeta
Obr.6 Planžeta. 2 kusy. Materiál: Bronzový plech síla 0,3mm (Lze použít kontakty ze starých relátek)


sestava
Obr.7 sestavení a příprava na zalití dvousložkovým tmelem.
sestava po zalití
Obr. 8 Zalití dvousložkovým tmelem EPOXY 24 hodin ve vodorovné poloze jsem nechal vytvrdit.


    Součastně jsem zhotovil 2 ks měřících klipsů a abych urychlil jejich dohotovení (EPOXY tvrdne cca 24 hod.) tak jsem zbroušené kolíčky rozebral a složil dohromady vždy jednu část neobroušenou s druhou upraenou částí. Na planžety dle obr. 6 do prostředka v místě 9x9mm jsem přiletoval cca 150mm dlouhé izolované kablíky - licny 0,14mm2, kablíky s přiletovanou planžetou provlékl otvorem v kolíčku a přicvakl jsem je na keramickou destičku (může být i sklo) o síle cca 5-6mm a srovnal do podélné osy kolíček a planžetu tak, aby planžety přečnívaly z kolíčků ve stejné vzdálenosti, viz.Obr7.

    Takto připravenou sestavu jsem umístil do vodorovné polohy a do rámečků v kolíčkách jsem nanesl dobře rozmíchaný dvousložkový tmel EPOXY. Při tom jsem dbal, aby kablíky v zalité části byly tmelem překryty, viz Obr.8.

    Druhý den, po vytvrzení jsem kolíčky opět rozebral a dokončil jsem měřící klipsy sestavou obou částí do párů, viz Obr.9.
     Za zmínku stojí, že na každém klipsu je jeden kablík červený, to je pro volbu správné polarity u měření součástek, kde je nutné polaritu dodržet.
sestava
Obr.9 Dokončené měřící klipsy připravené k použití.
příklad

Obr.10 Příklad použití
    Klips bez problému udrží malou SMD součástku, aniž by ji poškodil a tím nám zůstanou obě ruce volné na obsluhu měřícího přístroje, viz Obr.10.
    Na obr.11 je příklad univerzálního testeru pro měření diod, (tranzistorů včetně FETů),R,L a C včetně elektrolytů, což pro běžnou orientaci vesměs vyhovuje. Tento tester se dá za přiměřenou cenu získat na internetu například pod názvem:
     Geekcreit® LCR-T4 12864 LCD Graphical Transistor Tester Resistance Capacitance ESR SCR Meter
tester
Obr.11 Příklad použitelného testeru.
měření L
Obr.12
měření C
Obr.13
měření R
Obr.14
měření D
Obr.15


Příklady použití klipsů při měření SMD součástek vyletovaných horkovzdušnou páječkou ze starých DPS.


V Chomutově 3.ledna 2021 Franta OK1AMF