gu-43b NEW
Testování a oživovaní vysílacích elektronek
GU-43B (Q-1P/41; Q-1P/42) :

sada k měření
gu-43b


    Zaujal mě článek PA0FRI ("QRO/ GU43B (Q-1P/42)" HF Amplifier FRINEAR-1500, 1500W using Russian GU-43B) a protože chystám podobný PA s GU-43B (Q-1P/41; Q-1p/42) rozhodl jsem se otestovat elektronky, ktere jsem nakoupil na různých burzách a ve vojenském výprodeji. Uvedený přípravek dále slouží k "zahořování" vybraných elektronek před uvedením do provozu v PA. Na obr.1 je zapojení přípravku (obě mřížky jsou propojeny s anodou).
    Pozor na případnou chybu v soklu! V mém soklu chyběla kontaktní péra (kontaktní hřebínek) na sběracím kroužku pro g1 a při 15V jsem docílil anodový proud pouze 0,02A! (po opravě bylo vše v pořádku) viz. Obr.2. Dále se může stát, že v některém soklu nebudou správně sedět polské Q-1P/42, protože tyto elektronky mají vyšší kroužek vývodu g2, než ruské provedení GU-43B. Na obr. 3 je provedení přípravku - sestava sokl, rámeček + větrák, na Obr. 4 je pohled ze spodu - větrák 120x120x37mm, 230V/22W. Rámeček je z hliníkového "L"-profilu 40x20mm. Pohled na uspořádání pracoviště je na obr. 5.: použitý žhavící trafo 13V/7A, a řiditelný spínaný zdroj 2,5-15V/25A (maas SPS-8250). Vyhoví jakýkoliv řiditelný zdroj do 15V/1A např. s obvodem LM317.
POZOR:!
V popsané metodice je chyba - proud neteče mezi katodou a anodou, ale veškerý proud teče mezi katodou a g1!!
Dovolená ztráta g1 je jenom 7W a 0,9A při 13V je 11,7W, to je skoro o 60% víc. než je dovoleno. Pro testy a renovaci je podle mně třeba použitý proud výkonově přepočítat na povolenou ztrátu g1 !!!
gu-43b pracoviště tester
gu-43b Obr. 1 zapojení přípravku  gu-43b Obr. 2 Kontaktní péra v soklu  gu-43b Obr. 3 Detail přípravku 


gu-43b gu-43b tester
Obr. 4 umístění větráku - nožičky 4x šroub M4x55mm blank Obr. 5 Pohled na uspořádání pracoviště 


Testovanou elektronku necháme 1/2 hodiny pouze žhavit se zapnutým ventilátorem, následně zvyšujeme Ua na hodnotu Ia 0,8A až 0,9A. Napětí při kterém byly dosaženy tyto hodnoty udávají její vlastnosti. Pozor, kolem 0,9A se může proud rychle zvyšovat, proto je třeba tuto hranici hlídat, aby nedošlo k překročení max.0,9A po celou dobu testu!!! U těchto elektronek je vyhovující strmost při dosažení proudu 0,8A kolem 12,5V a méně.


Naměřené hodnoty viz. následující tabulka:

Typ: Uf Ua při 0,8A: Ua při 0,9A: Popis: Poznámky:
GU-43B 12,63 (15V/0A) (15V/0A) 11 .III-72 Použitá vadná!! - vzduch?
GU-43B 12,53 14,85 (?) 1 .x-80 Použitá slabá
GU-43B 12,60 15,32 (?) 4. 9004 Použitá slabá
GU-43B 12,55 13,68 14,81 5. 8903 Použitá slabší
GU-43B 12,70 13,15 14,27 12. 9004 Použitá slabší
GU-43B 12,50 12,56 13,71 2. 0882 Použitá dobrá
Q-1P/41 12,70 12,14 13,31 3. 1980 Použitá velmi dobrá
Q-1P/41 12,65 11,97 13,04 6. 187 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/41 12,60 11,79 12,90 8. 2648 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/42 12,70 11,64 12,75 7. 1102 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/42 12,64 12,11 13,35 9. 453 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/42 12,46 11,05 12,19 10. 1377 NOVÁ velmi dobrá

Takto jsme otestovali základní vlastnosti elektronek, načež musíme provést jejich renovaci - přípravu k provozu. Renovaci („zahořívání“ či "oživování") pak provedeme bez anodového napětí, pouze žhavíme se zapnutým větrákem po dobu několika hodin. Pro keramické provedení (Q-1P/42)je třeba žhavit až několik desítek hodin. To se dá provést v tomto přípravku, nebo již v zesilovači při vypnutém anodovém napětí a bez napětí na g2.

Důvodem je to, že vysílací elektronky jsou velice náchylné - vlivem vysokého anodového napětí při nepatrných stopách vzduchu v systému - tyto stopy plynů ionizovat, tím zapálit t.zv. doutnavý výboj a způsobit "výbuch" vysokého napětí v elektronce, což ji většinou nenávratně poškodí. Proto je třeba před použitím tyto elektronky nechat žhavit, aby "getr", který má schopnost při vysoké teplotě na sebe navázat zbytkové plyny tak zlepšil vákum uvnitř elektronky. Po oživení elektronky (pokud nebyla několik let v provozu to trvá i řadu hodin), po instalaci do PA ji z počátku nikdy nezatěžujeme na plný výkon, ale postupně výkon zvyšujeme. Pokud je pak PA v pravidelném provozu, tak se vakum uvnitř elektronky průběžně čistí. Poznámka: Při nedokonalém chlazení elektronky při provozu se mohou poškodit zátavy mezi sklem (či keramikou) a vývody elektrod a vzduch, který se dovnitř dostane, vyvolá výbuch a zničí elektronku také.

Výkonové elektronky jsou citlivé na spůsob zacházení, skladování, stáří a původ. Proto odmítám zodpovědnost za veškeré škody vzniklé či zjištěné na testovaných elektronkách při jejich testování a renovaci vlivem neznalosti, nevhodného postupu a způsobu zacházení. Tímto článkem jsem se chtěl jenom podělit o vlastní zkušenost s testováním vlastností speciálních výkonových elektronek a přístup k přípravě pro jejich použití.
Franta OK1AMF                                                                                                                                                V Chomutově 2009-08-29Přepsáno z pdf formátu na html a upraveno v r.2010.