gu-43b NEW   11.04.2024 18:32:14
Testování a oživovaní vysílacích elektronek
GU-43B (Q-1P/41; Q-1P/42) :

sada k měření
gu-43b

     Ono je vše trochu jinak, (nejsem vystudovaný elektronik, ale samouk) člověk se časem učí a dochází k novým poznatkům, tak se nenechte uvézt v omyl původním mým pojednáním a čtěte až do konce....

(....to se psal rok 2008)

    Zaujal mě článek PA0FRI ("QRO/ GU43B (Q-1P/42)" HF Amplifier FRINEAR-1500, 1500W using Russian GU-43B) a protože chystám podobný PA s GU-43B (Q-1P/41; Q-1p/42) rozhodl jsem se otestovat elektronky, které jsem nakoupil na různých burzách a ve vojenském výprodeji. Uvedený přípravek dále slouží k "zahořování" vybraných elektronek před uvedením do provozu v PA. Na obr.1 je zapojení přípravku (obě mřížky jsou propojeny s anodou).
    Pozor na případnou chybu v soklu! V mém soklu chyběla kontaktní péra (kontaktní hřebínek) na sběracím kroužku pro g1 a při 15V jsem docílil anodový proud pouze 0,02A! (po opravě bylo vše v pořádku) viz. Obr.2. Dále se může stát, že v některém soklu nebudou správně sedět polské Q-1P/42, protože tyto elektronky mají vyšší kroužek vývodu g2, než ruské provedení GU-43B. Na obr. 3 je provedení přípravku - sestava sokl, rámeček + větrák, na Obr. 4 je pohled ze spodu - větrák 120x120x37mm, 230V/22W. Rámeček je z hliníkového "L"-profilu 40x20mm. Pohled na uspořádání pracoviště je na obr. 5.: použitý žhavící trafo 13V/7A, a řiditelný spínaný zdroj 2,5-15V/25A (maas SPS-8250). Vyhoví jakýkoliv řiditelný zdroj do 15V/1A např. s obvodem LM317.
POZOR:!
    V popsané metodice je chyba - proud neteče jenom mezi katodou a anodou, ale dělí se nerovnoměrně mezi jednotlivé elektrody a tím je ztráta řídicí mřížky (g1) max. 5W překračována !!

Nové poznatky z 18.března 2024 čti v závěru tohoto pojednání.....
gu-43b pracoviště tester
gu-43b Obr. 1 zapojení přípravku  gu-43b Obr. 2 Kontaktní péra v soklu  gu-43b Obr. 3 Detail přípravku 


gu-43b gu-43b tester
Obr. 4 umístění větráku - nožičky 4x šroub M4x55mm blank Obr. 5 Pohled na uspořádání pracoviště 


Testovanou elektronku necháme 1/2 hodiny pouze žhavit se zapnutým ventilátorem, následně zvyšujeme Ua na hodnotu Ia 0,8A až 0,9A. Napětí při kterém byly dosaženy tyto hodnoty udávají její vlastnosti. Pozor, kolem 0,9A se může proud rychle zvyšovat, proto je třeba tuto hranici hlídat, aby nedošlo k překročení max.0,9A po celou dobu testu!!! U těchto elektronek je vyhovující strmost při dosažení proudu 0,8A kolem 12,5V a méně.

Potor, změna - čti: nové poznatky z 18.března 2024

Naměřené hodnoty viz. následující tabulka:
Tab.1

Typ: Uf Ua při 0,8A: Ua při 0,9A: Popis: Poznámky:
GU-43B 12,63 (15V/0A) (15V/0A) 11 .III-72 Použitá vadná!! - vzduch?
GU-43B 12,53 14,85 (?) 1 .x-80 Použitá slabá
GU-43B 12,60 15,32 (?) 4. 9004 Použitá slabá - test pod Obr.7
GU-43B 12,55 13,68 14,81 5. 8903 Použitá  nasazena 20.3.2024
GU-43B 12,70 13,15 14,27 12. 9004 Použitá slabší
GU-43B 12,50 12,56 13,71 2. 0882 Použitá vyřazena 3.MAR 2024 po 1.r.v QRO
Q-1P/41 12,70 12,14 13,31 3. 1980 Použitá velmi dobrá
Q-1P/41 12,65 11,97 13,04 6. 187 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/41 12,60 11,79 12,90 8. 2648 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/42 12,70 11,64 12,75 7. 1102 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/42 12,64 12,11 13,35 9. 453 NOVÁ velmi dobrá
Q-1P/42 12,46 11,05 12,19 10. 1377 NOVÁ velmi dobrá

Takto jsme otestovali základní vlastnosti elektronek, načež musíme provést jejich renovaci - přípravu k provozu. Renovaci („zahořívání“ či "oživování") pak provedeme bez anodového napětí, pouze žhavíme se zapnutým větrákem po dobu několika hodin. Pro keramické provedení (Q-1P/42)je třeba žhavit až několik desítek hodin. To se dá provést v tomto přípravku, nebo již v zesilovači při vypnutém anodovém napětí a bez napětí na g2.

    Důvodem je to, že vysílací elektronky jsou velice náchylné - vlivem vysokého anodového napětí při nepatrných stopách vzduchu v systému - tyto stopy plynů ionizovat, tím zapálit t.zv. doutnavý výboj a způsobit "výbuch" vysokého napětí v elektronce, což ji většinou nenávratně poškodí. Proto je třeba před použitím tyto elektronky nechat žhavit, aby "getr", který má schopnost při vysoké teplotě (katoda má teplotu až 1150°C)na sebe navázat zbytkové plyny tak zlepšil vákum uvnitř elektronky. Po oživení elektronky (pokud nebyla několik let v provozu to trvá i řadu hodin), po instalaci do PA ji z počátku nikdy nezatěžujeme na plný výkon, ale postupně výkon zvyšujeme. Pokud je pak PA v pravidelném provozu, tak se vakum uvnitř elektronky průběžně čistí.
Poznámka:
    Při nedokonalém chlazení elektronky při provozu se mohou poškodit zátavy mezi sklem (či keramikou) a vývody elektrod a vzduch, který se dovnitř dostane, vyvolá výbuch a zničí elektronku také.


Nové poznatky z 18.března 2024

upravený tester
Obr.6 Testovací přípavek po úpravě.

    Původní přípravek jsem doplnil svorkami pro samostatné připojení g1,g2, žhavení a svorkou pro připojení ventilátoru (anodu jsem uvnitř přípravku odpojil od g1 a g2 a též jsem zrušil vnitřní spoj mezi g1 a g2) - Obr.6.
    Úprava umožnila kombinovat propojení jednotlivých elektrod během zahořívání testované elektronky a vznikla možnost měřit emisní vlastnosti elektronky (stav katody). Původně použitý panelový měřicí přístroj 0,1mA se ukázal jako nevhodný,
                    
po propojení g1 a g2 elektronový tok vykazoval hodnotu mimo rozah přístroje. Pro následná měření jsem použil digitáloní multimetr UT70A na rozsahu 2 a 200mA.
Zapojení je na Obr. 7 a 8.
Výsledky jednotlivých měření jsou uvedeny  v Tabulce 2.
měření emise
Obr.7 Zapojení pro jednotlivé kombinace měření emise elektronů v testované elektronce. Kladný pól měřicího přístroje je připojen ke katodě elektronky. výsledná měření jsou úměrná dle skutečného napětí žhavení a stavu vakua v elektronce.
     Před přistoupením k testu je vhodné elektronku přižhavovat postupně, z toho důvodu jsem před žhavící transformátor předřadil síťový autotransformátor. Žhavit elektronku jsem začal na 20-ti % max, hodnoty (Uf) a po pěti minutách přidával napětí (20,40,60,80a100% dalších 30minut). Následně jsem provedl testovací měření viz. následující tabulka. Při plném žhavícím napětí a aktivním chlazením jsem vybranou elektronku žhavil dalších 12 hodin a následně jsem elektronku vložil do QRO (pokračování za následujícím odstavcem.....).
     Z hlediska kvality měřených elektronek je vhodné porovnat výsledky hodnoty z pátého měření emise a pak přihlížet k poslednímu měření dosažené ztráty na g1.

Tab.2:   Měření emisních vlastností dle zapojení na Obr.7 a testy dle Obr.8 pro max ztrátu g1(GU43B max.5W) [V/A/W]
Popis elky: 1.
g1
[mA]
2.
g2
[mA]
3.
a
[mA]
4.
g1+g2
[mA]
5.
g1+g2+a
[mA]
Uf
[V]
    g1-U/I/P  [V/A/W]    (1 Obr.8)
g1+g2      [V,A,W)     (4 Obr.8)
g1+g2+a  [V,A,W]     (5 Obr.8)
?
GU43B
0,105 0,005 0,000 0,258 0,294 12,6     10,8V/ 0,46A/ 4,96W
  8,9V/ 0,46A/ 4,09W
  8,8V/ 0,46A/ 4,04W    ( Obr.12    15,5V/0,92A/14,2W )
5. 8903
GU43B Použitá
0,183 0,002 0,000 0,421 0,434 12,58       9,2V/ 0,46A/ 5,1W

1426
GU43B Použitá
0.018 0.006 0.000 0.166 0.195 12.61     11.1V/ 0,46A/ 5.1W

8822
GU43B Použitá
0,056 0,005 0,000 0,158 0,177 12,64;     10,9V/ 0,46A/ 5,01W
  8,9V/ 0,46A/ 4,09W
  9,0A/ 0,46A/ 4,14W
1. x80 4800
GU43B Použitá
0,048 0,06 0,000 0,061 0,068 12,61     11,9V/ 0,43A/ 5,11W

4. 90004
GU43B Použitá
0,053 0,04 0,000 0,092 0,204 12,61     12,2V/ 0,41A/ 5,00W

9004/C15310
GU43B nová
0,119 0,003 0,000 0,226 0,237 12,67     11,2V/ 0,45A/ 5,04W
  9,2V/ 0,44A/ 4,14W
  9,2V/ 0,44A/ 4,14W
9004/c11980
GU43B nová
0,021 0,005 0,000 0,156 0,158 12,64     11,4V/ 0,44A/ 5,06W
  9,3V/ 0,44A/ 4,09W
  9,2V/ 0,44A/ 4,04W
9004/c17720
GU43B nová
0,037 0,001 0,000 0,196 0,198 12,58     11,9V/ 0,42A/ 4,99W
  9,6V/ 0,42A/ 4,03W
  9,5V/ 0,42A/ 3,99W
8. 2648
Q-1P/41 nová
0,580 0,290 0,000 0,884 0,900 12,59     10,2V/ 0,49A/ 4,99W
  8,5V/ 0,49A/ 4,16W
  8,4V/ 0,49A/ 4,11W
2136
Q-1P/41 ?
1,125 0,068 0,000 1,529 1,557 12,57     10,4V/ 0,48A/ 4,99W
  8,7V/ 0,48A/ 4,17W
  8,6V/ 0,48A/ 4,12W

měření
Obr.8  na Obr.9 až 11 je měření dle zapojení 1,4 a5 na elektronce bez označení (?)v tabulce 2.
     Na Obr.12 měření na téže elektronce dle původní metodiky z Obr.1 při max. proudu povoleném pro anodu elektronky (zapojení shodné s 5 na Obr.8).
     Měření bylo provedeno pomocí řiditelného zdroje model: NPS3010W 300W O-30V/10A s omezovačem proudu a měřením výkonu.

g1

Obr.9 10,8V odpovídá pro ztrátu na g1 cca 5W. Konstantní proud nastaven na 0,46A.


g1+g2

Obr.10 Změna parametrů při připojení g2 (g1+g2) a konstantním proudu 0,46A

g1+g2+a

Obr.11
 Změna parametrů po připojení anody (g1+g2+a) a konstantním proudu 0,46A

900mA all

Obr.12
 g1+g2+a / 0,9A na Ig1 multimetrem naměřen proud 0,53A,(to je 8,215W) 0,39A připadá na g2+a (to je 6,045W).


     Porovnání výsledků mezi Obr. 9 až Obr.11 je zřejmé, že přidaná g2 na sebe přebrala pouze 0,87W a anoda pouze0,05W to je G2+anoda na sebe vážou jenom 0,92W. Oproti Pg1 4,96W to je 18,55% (které na sebe vážou g2 s anodou). 18,55% ze 14,2W (na Obr.11 při 15,5V) to je snížení pouze o 2,63% a na ztrátu Pg1 tudíž může připadat až 11,57W! POVOLENÁ ZTRÁTA NA g1 JE PŘEKROČENA VÍC NEŽ O 100%. Toto zjištění odpovídá pro konkrétní měřenou elektronku. Připouštím, že kvalita vakua mezi jednotlivými elektronkami bude mít vliv na konkrétní naměřené výsledky.

     Z Obr.12 je potvrzeno, že v daném případě byla ztráta Pg1 15,5V*0,53A=8,215W oproti max. 5W dle datového listu pro tuto elektronku. Nelze pro testování elektronek s propojenými elektrodami nastavovat napětí, při kterém je dosažena hodnota povoleného max. anodového proudu!

     NEZAVRHUJI TUTO METODU NA RYCHLÉ POROVNÁNÍ KVALITY JEDNOTLIVÝCH ELEKTRONEK, (a přípravu na regeneraci starých elektronek) ALE DOPORUČUJI NEPŘEKRAČOVAT PROUD g1 Z HLEDISKA MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ ZTRÁTY PRO g1. ROZDÍLY NA VÝŠI POTŘEBNÉHO NAPĚTÍ NA DOSAŽENÍ MAX. PROUDU g1 SE MEZI JEDNOTLIVÝMI ELEKTRONKAMI TAKÉ PROJEVÍ.


      Tímto článkem jsem se chtěl jenom podělit o vlastní zkušenost s testováním vlastností speciálních výkonových elektronek a přístup k přípravě pro jejich použití.


Franta OK1AMF                                                                                                                                             (v Chomutově 2009-08-29)

doplněno o moje nové poznatky a zkušenost v březnu a dubnu  r.2024