Jednoduchý dipól pro 144 - 146 MHz s transformací na 50 Ohm:
Když mi vítr poškodil "bílou hůl", hledal jsem vhodnou náhradu pro účast v pravidelném kroužku na FM - 2m.
Inspirací jsem našel na stránkách PA0FRI  [1] "Vnitřní" dipól s transformací 75/50 Ohm pomocí koaxiálního
vedení 1/12 vlnové délky. viz obr.č.1 převzatý tamtéž [2].

Schema převzaté od PA0FRIObr.č.1
Na impedanční transformátor jsem použil koaxiální
kabely:

50 Ohm RG213,
75 Ohm (zelený průměr 10,20mm blíže neurčený typ)
Napájecí kabel k TRX-u 50 Ohm RG58U o délce
asi 6m.
Dipól je zhotoven ze 2 kusů Al trubiček průměr
10/1mm x 495mm spojených uprostřed teflonovým
trnem průměru 8mm x 70mm
Nosný prvek je z kabelové lišty o profilu 40x15mm
o délce přibližně 600mm připevněné na nvější zdi domu
vedle okna pracovny pomocí "žraloka"[3]na držáku pro
satelitní anténu.
Rozměry dipólu a rozměry koaxiálního vedení impedančního transformátoru je patrné z následujícího obrázku:
Výkres
Obr.č.2
Detail dipólu
Obr.č.3   Prvky dipólu jsou uprostřed spojeny teflonovým trnem průměr 8 mm a prostrčeny otvory
o průměru 10mm vyvrtanými na užší straně cca 5mm od konce nosné lišty, propojení s dipólem je provedeno pomocí samořezných šroubů průměr 3mm x 12 a letovacích oček pro šrouby M3 a impregnace
je provedena nátěrem lihovým roztokem šelaku. Horní prvek je těsně u lišty zafixován omotáním
samovulkanizační silikonovou páskou.
Impedanční transformátor s napájecím koaxiálem RG58U
Obr.č. 4   Impedanční transformátor s napájecím koaxiálem RG58U je pomocí stahovacích pásků
připevněn k nosné liště. Lze použít i ovinutí samovulkanizační silikonovou páskou minimálně na čtyřech místech. Spoje koaxiálních vedení na impedančním transformátoru jsou proti vlivu povětrnosti ošetřeny
několikerou vrstvou smršťovacích bužírek.
Konečné provedení
Obr.č. 5 Uchycení na držáku pro satelitní anténu a pohled na konečné provedení.

Hodnoty naměřené přístrojem MFJ 259B
MHz SWR    Rz [Ohm]   X 
144,00  1,3      50  16
145,00  1,2      50  12
146,00  1,3      49  12
[149]  1,5      41  17
Na pásmu se dipól chová bezchybně a na provoz v rámci okresu vyhovuje (zkouška s FT-897D s 5W
výkonu v Chomutově proti 1W výkonu v Kadani dopadla dobře). Ověřil jsem si, že i pozapomenutý
způsob transformace impedancí pomocí koaxiálních kabelů o úseku 1/12 vlnové délky je jednoduchá.


Odkazy:
[1]www PA0FRI WWW PA0FRI
[2]Původní článek PA0FRI  Původní článek
[3]Jeden z obchodů s konstrukčními prvky pro instalaci antén "Žralok" a držák na zeď lze pořídit zde

OK1AMF v Chomutově duben 2014