BUG
Obvod pro potlačení zákmitů teček u poloautomatických telegrafních klíčů - "VIBROPLEX".


Doposud se mezi radioamatéry tegrafisty používají z nostalgie k CW provozu mechanické poloautomatické telegrafní klíče "vibroplex". Většina vibroplexů při klíčování generuje "škrábavý" zvuk. Osciloskopem lze pozorovat, že tečkový kontakt vibroplexu se obvykle několikrát odrazí na začátku každého sepnutí. Tuto problematiku vyřešil a popsal Dave Cuthbert, WX7G ve svém článku v časopisu QST č.09/1992, strana. 87 (Původní článek v pdf formátu zde).
Výsledkem řešení je obvod, který ignoruje jakýkoliv krátký odskok kontaktu, ke kterému dojde během 10 milisekund po počátečním sepnutí.V obvodu je využit CMOS - 4 násobný čip NAND 4011 a MOSFET IRF640 nebo podobný, podle velikosti napětí, které musí spínat (pro klíčování všech továrních TRX-ů vyhoví jakýkoliv MOSFET s napětím do 30V). Všechna hradla 4011 jsou zapojena jako invertory. Je-li telegrafní klíč sepnutý, vstup IC1A je na nízké úrovni (L). Výstup IC1A přejde na vysokou úroveň (H) a nabíjí C2 přes D1. Vybíjecí cestu C2 tvoří R3. Časová konstanta R3 a C2 způsobí, že výstup IC1B zůstane na úrovni (L) po 10 milisekund po otevření klíče. IC1C a IC1D invertují signál, který je přiveden do gate T1. Odpor 220 ohmů v gate zabraňuje oscilacím a musí být umístěn u T1. Chcete-li klíčovat zařízení s katodovým klíčováním, budete muset použít 400V MOSFET, např. IRF730 (u popisovaného vzorku jsem použil MOSFET IRF 640 s UDS=200V). C1 blokuje vysokofrekvenční energii vstupující do obvodu a R2 chrání CMOS čip proti výbojům statické elektřiny. Obvod je napájen alkalickou baterií 9V, a spotřeba je tak malá, že baterie by měla vydržet několik let. Všechny součástky jsou běžně dostupné v obchodní síti s elektrosoučástkami. Schema zapojení je na obr.1.
schema

Obr. 1 schema zapojení - překresleno podle původního pramenu


rozložení součástek
Obr.2 rozložení součástek


DPS
Obr. 3 DPS (45x27mm)


Provedení obvodu je jednoduché a nevyžaduje zvláštního přístupu, pouze mějme na zřeteli, že pracujeme s obvody CMOS, vyvarujme se poškození statickou elektřihou. Výhodné je použít pro IC vhodný sokl.

vnitrek
Obr.4 Připevnění obvodu za jeden šroubek M2, viz popis.

propojeno
Obr.5 Propojení s konektory (jack 3,5mm) a rozmístění olůvek.

Obvod pracuje na první zapojení a je umístěn v samostatné plastové krabičce 118x74x29mm s oddílem na destičkovou baterii 9V, která se vzhledem k zanedbatelné spotřebě neodpojuje. Do středu spodniho dílu krabičky je vteřinovým lepidlem vlepena destička DPS se zapuštěným a zalepeným šroubkem M2 v místě otvoru pro připevnění tranzistoru, jako distanční podložka je použita matička M3, DPS s popisovaným obvodem je připevněn matičkou M2, okolo DPS je vlepeno 5ks olůvek po 10g (používají se na vyvažování kol automobilů) důvodem je zvýšení hmotnosti krabičky, aby spolehlivě ležela na stole. Provedení je patrné na obr.č4 a 5. Na spodku krabičky z vnější strany jsou umístěny 4 silikonové samolepící "nožičky". Krabička je opatřena v okraji horního dílu třemi jack konektory 3,5mm pro připojení vibroplexu, paralelní připojení klasického CW klíče a propojení s TRX-em. .


Franta OK1AMF
V Chomutově listopad 2018