Přepínač antén pro 3 TRX:Přestalo mě bavit neustále přepojovat konektory mezi třemi TRX, které používám. Antény sice přepínám
manuálním přepínačem, ale jacky od CW klíčů a mikrofony musím přepojit fyzicky. To mě přimělo
k projektu na přepínání všech komponent z jedné ovládací skříňky a k tomu je třeba vyřešit i přepínání
antén.Zapojení je na obr.1   
Schema
Obr.1 (pro zvětšení klikni na schema - zpět se vrátíš kliknutím na zvětšené schema)

Použité komponenty (co se našlo po šuplíkách):
Na skříňku jsem použil krabičku od přepínače pro PC LPT porty o rozměrech 150x55x95mm. Původní
přepínač jsem nahradil otočným přepínačem s jedním paketem 1x12 poloh, který jsem přearetoval na 1x 3
polohy. V předním panelu jsem vyřízl otvor pro síťový vypínač a vyvrtal otvor pro kontrolní LED diodu
a 3 led diody na indikaci propojeného TRX.Vypínač je použit jednopólový, zdroj napětí 27V+3V-3V pro
relátka jsem použil pulzní zdroj ze zrušené multifunkční tiskárny PSC-500 viz schema na obr.1. Nejdůležitějším
prvkem jsou relátka - použil jsem Ruská relé RS4.521 952(955) z vojenského výprodeje. Jsou to relé plněná
dusíkem pro kmitočty do GHz s tím, že v oblasti krátkých vln spínají spolehlivě cca 100W. Ostatní je zřejmé
ze schematu v horní části Obr.1. Zadní panel jsem překryl cuprextitem 150x55x1mm. který je přišroubován
6ks šroubky M2x4mm a jsou na něm umístěny pojistkové pouzdro, stereo JACK zdířka, otvor pro síťový
konektor, uzamňovací svorka, vstupní koax. konektor SO239 a 3 výstupní BNC konektory. Pod koaxiálními
konektory je na tištěném spoji vyleptán samostatný blok, aby jejich kostry byly odděleny nevodivě od skříňky
Popis předního i zadního panelu je vytištěn na archu A4 pro samolepicí etikety přelepené transparentní
samolepící fólií.Obr.2
Popis přední a zadní panel
Obr.2 Štítek na přední a zadní panel
Pro původní rozměr klikni na obrázek.
Rozměr 150x55mm (mezera mezi štítky je 10mm,
aby byl zachován rozměr při tisku).Tabulka je určena
pro popis konkrétního TRX připojeného k anténě.

Obr.3 Pohled do osazené skříňky. Konektory jsou
s kontakty relátek propojeny koax. kabelem RG174.
Kovová pouzdra relátek jsou propojena se skříňkou
a uzamňovací svorkou.

přepínač

Obr.4 Přepínač a tlunivky s průchodkovými C.
relátka

Obr.5 Relátka jsou nad sebou na distančních
sloupkách.
zdroj
Obr.5 Zdroj ("BLACK BOX")
zadní panel
Obr.6 Pohled na zadní panel
Konektory BNC a SO249 nejsou vodivě spojeny
s kovovými částmi skříňky a nejsou spojeny se
svorkou "GND"!(Jsou propojeny pouze mezi
sebou).
ant1
Obr.7 Měření na výstupu 1, kdy SWR je ještě 1,0
výstup 2
Obr.8 dtto měření na výstupu 2
ant1
Obr.9 dtto Měření na výstupu 3
souprava s kabely
Obr.10 Kompletní přepínač s kabeláží.
Ve všech třech polohách vykazovalo měřen v celém rozsahu krátkých vln od 1,8 do 30MHz RZ=50 - 57
Ohm, X =0 SWR=1,0 při měření analyzátorem MFJ-259B a použité bezindukční zátěži 50 Ohm/100W.

Poznámka:
Přepínač umožňuje přepínání antény pro TRX z centrální ovládací skříňky po propojení stereo kablíkem
se stereojacky.Na projektu centrální ovládací skříňky pro tři TRX pracuji, až budu hotov tak též
zveřejním.


V Chomutově ČERVENEC 2014 OK1AMF