NAPÁJECÍ ZDROJE PRO SDR QRP "TULIP" A QRO KL 500/24
      SDR TRX "TULIP" jsem provozoval s pulzním zdrojem 12V/8,6A, aniž bych pozoroval náznak rušení a tranzistorový QRO KL 500/24 mám také odzkoušený s průmyslovým pulzním zdrojem 24V/15A. Viz Obr.1.
V obchodní síti je v současné době široká nabídka průmyslových pulzních zdrojů, problém však je s jejich umístěním (chce to nějaký "kabátek").Vhod mi přišla skříňka od pokaženého mini rádia s DVD přehrávačem o rozměrech 180šx118vx230h, která je jako stvořená právě pro vyřešení mého problému. V nabídce přístrojových skříněk specializovaných obchodů s elektrosoučástkami se jistě najde rozměrově vhodná náhrada.
Pro kontrolu funkce zdroje 12V, který jsem nastavil na 13,8V je použito panelové digitální měřidlo 0-100V/0-10A a pro kontrolu zdroje 24V Electric Energi Tester, mimo jiné hodnoty měří 0-120V/0-20A. Podobných měřících přístrojů je na internetu dobrý výběr.
pulzní zdroje

Obr.1 vlevo 12V/8,6A, vpravo 24V/15A
Trimry pro nastavení napěří jsou u obou zdrojů vedle svorkovnice u výstupu +V.
VAmetr
Obr. 2
100V/10A napájení 4,5-30V
VA metr
Obr. 3
120V/20A napájení 4-30V
Blokové schéma
Obr.4 Blokové schéma
Pozor je třeba si dát na připojení měřicích přístrojů vzhledem k napájení z jednoho zdroje.Týká se přístroje Obr,2. Oba černé dráty jsou "mínus" a rudé jsou "plus". Měření proudu u zdroje 12V černý (silnejší) drát je zapojen na záporný výstup zdroje a rudý na zápornou svorku na zadním panelu. Plusový výstup zdroje je zapojen přímo na plusovou svorku na zadním panelu a na žlutý a rudý (slabší) dráty měřícího přístroje.Slabší černý drát je zapojen na mínus zdroje. Důvodem je společný mínus pro měření proudu, napětí a napájení měřidla. U přístroje z Obr.3 je připojení dáno výrobcem jednoznačně.
phled dovnitřku k přednímu panelu
Obr.5 Pohled na vnitřní stranu předního panelu.Vlevo dole je vitět teplotní čidlo přilepené na pouzdru 24V zdroje.
zadní panel zevnitř
Obr.6 Pohled na vnitřní stranu zadního panelu.
VNITŘEK
Obr.7 uspořádání zdrojů ve skříňce.Svorkovnice směřují k zadnímu panelu.
V přívodech napájení měřících přístrojů jsem zařadil tlumivky navinuté na plochém dutém feritu 6,5 závitu oběma vodiči součastně viz. Obr.8 Přilepeny jsou na krytu zdroje 24V pomocí oboustranné lepící pásky a jejich umístění je vidět na Obr.7
     tlumivka
     Obr.8 Tlumivka
V přední masce a v zadním panelu původní skříňky jsem strojní lupenkovou pilkou vyřízl obdélníkové otvory, které jsou překryty DPS destičkami 163x99mm. Připevněny jsou v rozích pomocí šroubků M2 s matičkami.
Zadní panel je nastříkán černou matnou barvou a popisky jsou natištěny na samolepky přelepené transparentní dekorační fólií.
Přední panel jsem ošetřil vytištěnou samolepkou o rozměri 163x99 mm a přelepenou transparentní dekorační fólií viz Obr.9
Výsledek je zřejmý z následujícíh obrázků č. 10, až 12.
maska
Obr.9 Předloha potisku na přední panel
pohled
Obr.10 Celkový pohled.
PP
Obr.11 Čelní pohled
zadek
Obr.12 Zadní panel.


V Chomutově květen 2019 Franta OK1AMF