Tibor OM7CF píše:....."tak tu mám zase nový tuner,tentokrát poloutomatický...jednotlivé pásma sú ručne predvolené a potom stačí už len medzi nimi prepínať,podobne ako R140,ale tu sú elektronické servá s bežnými operákmi a polohy sa volia zmenou napäťovej úrovne. Je to veľmi odolné rušeniu digitálne servá nevyhovovali.Všetky prívody do a von z tunera sú kvalitne odrušené...Možno predvoliť až 16 pozícií,takže spodné pásma možno rozdeliť podľa potreby až na tri podpásma napr. 3,5 3,65 3,8 MHz, aby bolo pokryté celé pásmo.Mám k tomu aj prevodník z kódu BCD z transceivera pre automatické prepínanie trcvrom.Predbežne je to prototyp,ale funguje celkom dobre a dostatočne presne... "


ATU
OBR:1
ATU
OBR:2
ATU
OBR:3
ATU
OBR:4