TTR-1 tranzistorový TRX 80m CW/SSB 20W podle OK3CEN dle AR10/72
TTR1
Obr. č.8 - TTR-1 detail VFO
Klikni na obrázek pro návrat