TTR-1 tranzistorový TRX 80m CW/SSB 20W podle OK3CEN dle AR10/72
TTR1
Obr. č.6 - TTR-1 MF filtr, balanční modulátor, BFO
Klikni na obrázek pro návrat