TTR-1 tranzistorový TRX 80m CW/SSB 20W podle OK3CEN dle AR10/72
TTR1
Obr. č.5 - TTR-1 RX, dole vstupní obvody, nahoře mezofrekvence, vlevo nf zesilovač
Klikni na obrázek pro návrat