Jak jsem vyřešil instalaci třípásmové KV směrové antény Italské fy. ECO:

Pro dálkové ovládání jsem použil anténní rotátor typ G-650C od fy. YAESU, s těmito parametry:
Vertikálně zatížení 100kg (max.300kg), moment otáčení max.60Nm, brzdicí moment max.500Nm, plocha antény do 2m2 při použití vodicího ložiska (resp. 0.5m2 na volném konci max.0.5m), anténní koeficient K=180, rozsah otáčení max.450°, rychlost otáčení 63sec/360° (mechanický a elektrický stop), průměr stožáru 32-63mm, 360° stupnice, napájení 230VAC/0.25A, hmotnost (rozměry): 3.5kg (prům.186x263mm) rotátor plus 2.7kg (190x125x150mm) kontrolér, pracovní teplota okolí rotátoru -20° až +40°C.

GC-038 svěrací stožárová čelist pro rotátor G450C,G650C,G1000C,G1000DXC zjednoduší montáž na konec stožárové trubky,
GS-050 - pomocné vodicí ložisko pro stožár, průměr max. 50mm zvětší zatížitelnost rotátoru.

G - 650C
od fy. YAESU

(poklepáním na obrázek zobraz manuál)
poklepáním zobraz pdf - manuál
 GC - 038
Svěrací stožárová čelist pro rotátor
G450C,G650C,G1000C,G1000DXC
jimiž se spodek rotátoru montuje na
horní konec stožárové trubky.
GC-038 Svěrací stožárová čelist pro rotátor G450C,G650C,<br>G1000C,G1000DXC jimiž se spodek rotátoru montuje na horní konec stožárové trubky.
GS-050


Pomocné vodicí ložisko pro
stožár průměr 50mm max.
GS-050 Pomocné vodicí ložisko pro stožár,průměr 50mm max.


Klec s rotátorem a čelistmi pro uchycení na vršku trubky

sestava před montáží na stožárovou trubku průměr 60,3mm
Pohled na vršek stožárku s klecí s rotátorem a anténou. Řešení je patrné z obrázků, klec je zhotovena ze dvou plechů 186x186mmo síle 2mm, rozpěrky jsou z trubek prům. 16x1/390 mm a vše je staženo pomocí 4 svorníků M12x430mm
Pod dipólem je symetrizační člen fy.ECO 52 Ohm/4kW
Ukotvení stožárku pomocí konzolí a svorníků M14x500mm na stěně výtahové strojovny.
Stěnu jsem provrtal pomocí vrtacího kladiva vrtákem průměr 16mm x 400mm. Jekly jsou vyplněny montážní pěnou, vše jsem natřel REZISTINEM CAR.(V pozadí je vidět vertikál GP8 popsaný na jiné stránce).
Ukotvení stožárku...
Na stožár jsem použil pozinkovanou trubku průměr 60,3mm (2")o délce 6m, nad rotátorem je pozinkovaná trubka průměr 43mm (1,5")o délce 0,75m.
Stupačky jsou zhotoveny z jeklu 20x30mm dlouhé asi 300mm přišroubované šrouby M8 pomocí příchytek na trubku 2". Pomocí těchto příchytek je připevněn i stožár na konzole. Konzole jsou svařeny z jeklu 35x50mm a provedení je patrné z obrázků. 50mm od horního konce je stožárová roura provrtána skrz vrtákem prům.9mm na průchozí šroub M8 pro zajištění stožárových čelistí proti pootočení. Spodní konec trubky je provrtán přez příchytku a vyříznut závit M8 pro zajišťovací šroub.

Stožárek je pro jistotu kotven třemi silonovými pletenými lany průměr 6mm o údajné nosnosti 600kg. Na zakotvení do betonové nástavby střechy a protější výtahové šachty jsem použil ocelové hmožděnky 12x50mm s okem.Mezi strojovnymi výtahů jsem napnul ocelový drát uchycený na okraji betonové střechy za oka ocelových možděnek s okem (jako jsem použil na kotvy), na kterém je pomocí plastových stahovacích pásků zavěšen koaxiál s ovládacím kabelem část kabelů k okraji střechy je vedena s dalším kabelem od vertikálu po litinových hromosvodových stojánkách tak, aby neležel na střeše. Jako napaječ je použit koaxiální kabel 50 Ohm. RG213/U průměr 9mm o délce 40m, ovládací kabel jsem použil stíněný 5x0,75mm2 (délka 40m).

Problém byl s konektory pro rotátor a ovládací skříňku (ty se musí objednat a zakoupit zvlášť!! - nejsou příslušenstvím dodávky rotátoru). Propojeny jsou vzájemně kolíky č.2 - 6 obou konektorů. O tom není v manuálu nikde zmínka!Na konektoru ovládací skříňky není zapojen kolík č.1 a na konektoru rotátoru jsou nezapojeny kolíky č. 1 a 7. Stínění ovládacího kabelu je uzemněno přez kovový kryt konektoru na rotátoru, asi 0,5m od konce kabelu u rotátoru jsem navlékl 2 toroídy používané na kabelech pro videomonitory v tom místě jsem udělal jeden závit kabelu, zajistil jsem jej plastovými stahovacími pásky a ovinul PVC izolačkou. U ovládací skříňky nemám stínění připojeno.

Klikni na obrázek, který chceš zvětšit!

Spodní konzole... Horní konzole... Uchycení stožárku... Zavěšení kabelů mezi
strojovnami výtahů...
Připraveno k montáži antény... Pohled na hotové dílo... Pohled na hotové dílo... Pohled na hotové dílo...